• info@aybukeozdag.com.tr
  • 0544 424 8467
Blog Photo

Günlük veya Kısa Süreli Konut Kiralayanlara Bakanlık Düzenlemesi

02.11.2023 tarih 32357 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Konutların Turizm Amaçlı Kiralanmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Turizm Bakanlığından izin belgesi olmayan Airbnb vb. konaklama hizmeti sunan platformlar üzerinden konut kiralayamayacak.

Blog Photo

Vize Başvurusunun Reddedilmesi Durumunda Ücret İadesi

Vize başvurusu reddedildiğinde ücret iadesi alabilir miyiz? Vize ücreti iadesi hakkında detaylı bilgi için iletişime geçebilirsiniz.

Blog Photo

DEPREM SEBEBİYLE KİRACIMI TAHLİYE EDEBİLİR MİYİM?

Kahramanmaraş merkezli depremde evi hasar gören ve hasarsız veya farklı bir ilde bulunan evi kirada olan kiraya verenler; kiracılarını TBK m. 331 önemli nedenle fesih maddesi uyarınca olağan fesih süreleri çerçevesinde tahliye edebilme imkanına sahiptir.

Blog Photo

KASKO POLİÇESİNDE DEPREM TEMİNATININ ÖNEMİ

Genel anlamda hasara uğrayan veya pert olan araçların kasko sigortası yok ise araç işletenleri zarara katlanmak zorunda kalır. Ancak genişletilmiş kasko poliçesi olan araçların deprem nedeniyle hasara uğraması veya pert olması halinde onarım veya aracın piyasa rayiç bedeli, sigorta şirketi tarafından karşılanır. Nitekim, "deprem teminatı", genişletilmiş kasko sigortası kapsamında karşılanan teminatların başında gelir.

Blog Photo

Abonelik Sözleşmelerinden Deprem Nedeniyle Caymak Mümkün Müdür?

Abonelik Sözleşmelerinden Deprem Nedeniyle Caymak Mümkün Müdür? Sorunun cevabı: Evet. Deprem ve diğer tüm doğal afetler, mücbir sebep olarak sayılır.

Blog Photo

Deprem Bölgesinde Kredi Ödemeleri

06.02.2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli depremin ardından sigorta hukuku alanında uzmanlaşmış büromuza depremzede vatandaşlarımızdan çok fazla “Evim yıkıldı konut kredisini ödeyecek miyim? Kredi ödemeleri durur mu? İşyerim ağır hasarlı ödeme alabilir miyim? Yıkılan evim için süreç nasıl ilerleyecek?” gibi birçok telefon ve mesaj gelmeye başladı.

Blog Photo

Yargıtay 7. Hukuk Dairesi 2022/2483 E., 2022/3769 K.

Ölüm tarihinde miras bırakanın ödemeden aczi açıkça belli veya resmen tespit edilmişse miras reddedilmiş sayılır.

Blog Photo

Kira Tespit Davası ve Kira Bedelinin Uyarlanması Davası

Kira Tespit Davası Nedir? Kira Tespit Davası Şartları Nelerdir? Kira Bedelinin Uyarlanması Davası Nedir?

Blog Photo

Garanti Kapsamında Satın Alınan Ürünlerin Onarımı ve Tüketicinin Hakları

İzmir Tüketici Hukuku Avukatı I Bozulan ürünü yenisi ile değiştirebilir miyiz? Ücret iadesi alabilir miyiz? Tüketici Haklarımız Neler?

Blog Photo

2022 İstinaf ve Temyiz Süreleri

2022 İstinaf ve Temyiz Süreleri I İzmir Avukat I Av. Aybüke ÖZDAĞ

Blog Photo

Tazminat Davası Nasıl Açılır

İzmir İşçi Avukatı I Kıdem tazminatı, belli koşulların sağlanması halinde işçinin işyerinde çalıştığı süre boyunca kazandığı kıdemin karşılığı olan tazminatın işveren tarafından işçiye ödenmesidir.

Blog Photo

Çocuk Teslimiyle İlgili Kanun Değişikliği

İzmir Boşanma Avukatı I Adalet Bakanlığınca hazırlanan 'Çocuk Teslimi ve Çocukla Kişisel İlişki Kurulmasına İlişkin İlam Ve Tedbir Kararlarının Yerine Getirilmesine Dair Yönetmelik' Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Blog Photo

İşsizlik Ödeneği (İşsizlik Maaşı) ve Şartları

İzmir İşçi Avukatı I İşsizlik sigortası, bir işyerinde çalışırken, kendi istek ve kusuru dışında işini yitirenlere, uğradıkları gelir kayıplarını kısmen de olsa karşılamayı amaçlayan, devlet tarafından kurulan zorunlu bir sigorta türüdür.

Blog Photo

Anlaşmalı Boşanma ve Şartları

İzmir Boşanma Avukatı I Anlaşmalı boşanma, Türk Medeni Kanunu’nun 166. maddesinin 3. fıkrasında düzenlenmiştir. Evlilikleri en az bir yıl süren eşlerin, mahkemeye birlikte başvurmasıyla ya da bir eşin diğerinin davasını kabul etmesiyle olmaktadır.

Blog Photo

Adli Yardım (Ücretsiz Avukat) Talebi ve Koşulları

Ücretsiz Avukat I Avukatlık ücreti ve yargılama giderlerini karşılama olanağı bulunmayan kişiler, bu durumlarını ispatlamak kadıyla adli yardım hizmetinden faydalanabilirler.

Blog Photo

İşe İade Davası ve Şartları

İzmir İş Hukuku Avukatı I İzmir Avukat I İşe iade davası, işveren tarafından geçerli bir fesih sebebi gösterilmeksizin işten çıkartılan işçinin işe iadesi amacıyla başvurduğu davadır.

Blog Photo

Kiracının Tahliyesi

İzmir Gayrimenkul Avukatı I İzmir Avukat I Kiracımı nasıl çıkarırım? I Tahliye davası, belirli bir hukuki sebep gösterilerek kiracının konut ve çatılı işyerinden tahliyesi (çıkartılması) için açılan dava türüdür.

Blog Photo

Reddi Miras Nedir? Miras Nasıl Reddedilir?

İzmir Miras Avukatı I İzmir Avukat I Reddi Miras Nedir? Reddi miras, bir diğer adıyla mirasın reddi; murisin (miras bırakanın) vefatı sonrasında yasal ve atanmış mirasçıların vefat edenin her türlü borç ve alacaklarından oluşan mirasın hak ve yükümlülüklerini reddetmesi olarak tanımlanmaktadır.

Blog Photo

Tereke (Miras) Paylaşımı ve Mirasçılık

İzmir Miras Hukuku Avukatı I Miras hukukunda saklı pay, miras bırakanın sağlığında sattığı veya bağışladığı menkul ya da gayrimenkullerdeki miras hakkının belli bir oranda korunmasını sağlar.

Blog Photo

SGK İşten Çıkış Kodları ve Açıklamaları

İzmir Avukat l İzmir İş Hukuku Avukatı l İşyerinden ayrılan işçinin alacağı tazminat ve işsizlik maaşının belirlenmesinde işten çıkış kodları oldukça önemlidir. 

Blog Photo

Belirli Süreli Kira Sözleşmesinin Bildirim Yoluyla Sona Erdirilmesi

İzmir Avukat l İzmir Kira Avukatı l Türk Borçlar Kanununun 327. maddesine göre konut ve çatılı işyeri kiraları dışındaki kira sözleşmelerinde sözleşmenin bitişi için herhangi bir süre belirtilmişse, mesela 1 yıl, sözleşme bu sürenin sonunda kendiliğinden sona erer ve bu sözleşmelere belirli süreli kira sözleşmesi denir.

Blog Photo

İşçinin Performans Düşüklüğü Nedir?

İzmir Avukat l İzmir İşçi Avukatı l İşçinin performansı, işyerinde yapmakla görevli olduğu iş ve işlemlerdeki verimliliğine göre ölçülür. Bu verimlilik ise işçinin mesai saatleri içerisinde harcadığı emeğin kalitesi ve işine verdiği önem ile doğru orantılıdır.

Blog Photo

Türk Ceza Kanunu ve Bazı Kanunlarda Yapılan Değişiklikler

İzmir Avukat l İzmir Ceza Avukatı l Halk arasında kravat indirimi olarak anılan takdiri indirim nedenlerinde değişiklik: Failin duruşmadaki mahkemeyi etkilemeye yönelik şekli tutum ve davranışları, takdiri indirim nedeni olarak dikkate alınmayacak.

Blog Photo

Kira Sözleşmelerinde Bilinmesi Gerekenler

İzmir Avukat l İzmir Sözleşme Avukatı l Türk Borçlar Kanunu’nun 299. Maddesinde belirtildiği üzere, kira sözleşmesi kiraya verenin bir şeyin kullanımını kiracıya bırakması, kiracının da kararlaştırılan kira bedelini ödemeyi üstlendiği her iki tarafa borç yükleyen sözleşmelerdir.

Blog Photo

Kiracının Ölümünün Her Türlü Kira İlişkisine Etkisi

Son zamanlarda ülkemizde yaşanan ekonomik dalgalanmalar İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere pek çok büyükşehrimizde kiraya veren ve kiracı uyuşmazlıklarından doğan kiralananın tahliyesini gündeme getirmiş;

Blog Photo

Sigorta Hukukunda Aydınlatma Yükümlülüğünün İhlali

Modern sigorta hukukunda kurallar, tüketicileri yani sigorta ettiren; sigortalı ve lehtarı korumaya yöneliktir. Özellikle Avrupa Birliği, tüketicinin korunması ilkesiyle uyumlu olan direktifleriyle Türk sigorta hukukuna yol gösterici olmuştur.

Blog Photo

Kira Sözleşmelerinde Alt Kira, Kullanım Hakkının Devri Ve Kiranın Devri Kavramları

İzmir Avukat l İzmir Kira Hukuku Avukatı l 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununda (TBK) kiranın devrine ilişkin olarak getirilen hukuki düzenlemeler, “alt kira ve kullanım hakkının devri” başlıklı 322’nci madde ile “kira ilişkisinin devri” başlıklı 323’üncü maddede yer almaktadır.

Blog Photo

Roma Ve Türk Hukukunda İstihkak Davası (REI VINDICATIO)

Öz Mülkiyet hakkı, tarihsel gelişimi oldukça eskilere dayanan ve günümüzde de varlığını sürdürmeye devam eden, herkese karşı ileri sürülebilen mutlak bir ayni haktır. Bu nitelikler, hukuk sistemlerini mülkiyet hakkını ...

Blog Photo

Sermaye Piyasası Hukukunda Piyasa Dolandırıcılığı (Manipülasyon Suçu)

İzmir Avukat l İzmir Ceza Avukatı l İşlem bazlı piyasa dolandırıcılığı suçunun maddi unsuru sermaye piyasası araçlarının alım ve satımını yapmak, emir vermek, emir iptal etmek, emir değiştirmek veya hesap hareketleri gerçekleştirmektir.

Blog Photo

Bir Meslek Hastalığı Olarak Koronavirüs (Covid-19)

Çin’in Vuhan eyaletinde ortaya çıkan ve oradan tüm dünyaya yayılan koronavirüs (Covid-19) salgını, hastanelerdeki yoğunluğun hızla artmasıyla birlikte hastalarla yakın temasta bulunan sağlık çalışanlarını da etkisi altına almaya başlamıştır.

Blog Photo

Çekin Ziyai Ve İptali

6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa göre güvenilir ödeme aracı olarak kullanılan çek, görüldüğünde ödenen bir kambiyo senedidir. Düzenleme günü olarak gösterilen günden önce ödenmek için ibraz olunan çek....

Hukuki konuda danışmanlığa ihtiyacınız mı var? (H.içi 09:00 - 18:00)