• info@aybukeozdag.com.tr
  • 0544 424 8467

TİCARET HUKUKU

İzmir Şirket Avukatı l İzmir Avukat l Av. Aybüke ÖZDAĞ I Şirket Avukatı, bireyler arasındaki ilişkileri düzenleyen ve hukukun ticaretle olan mevzuatları kapsayan alt dalıdır.

BOŞANMA VE AİLE HUKUKU

İzmir Boşanma Avukatı l İzmir Avukat l Av. Aybüke Özdağ I Boşanma Davasının Maliyeti Nedir? Dava Açma Ücreti Ne Kadar? Anlaşmalı Boşanma Şartları Nedir? Çekişmeli Boşanma Nedir?

CEZA HUKUKU

İzmir Ceza Avukatı l İzmir Avukat l Av. Aybüke Özdağ I Ceza avukatı hangi davalara bakar? Toplumsal hayat içinde herkes her an bir suç mağduru olabilir ve bu nedenle ceza hukuku mevzuatı kapsamına giren davalarda yer bulabilir.

İŞ HUKUKU

İzmir İş Hukuku Avukatı l İzmir Avukat l Av. Aybüke Özdağ I İşçi Avukatı

TÜKETİCİ HUKUKU

İzmir Tüketici Avukatı l İzmir Avukat l Av. Aybüke Özdağ I 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ekonominin gereklerine ve kamu yararına uygun olarak tüketicinin sağlık ve güvenliği ile ilgili, ekonomik çıkarlarını koruyucu, zararlarını tazmin edici, aydınlatıcı ve eğitici önlemler almaya çevresel tehlikelerden korumaya yönelik girişimleri düzenliyor.

SÖZLEŞME HUKUKU

İzmir Sözleşme Avukatı l İzmir Avukat l Av. Aybüke Özdağ I Yapılan sözleşmelere dair her olguyu içeren hukuk dalı olarak tanımlanmaktadır.

GAYRİMENKUL HUKUKU

izmir Gayrimenkul Avukatı l İzmir Avukat l Av. Aybüke ÖZDAĞ I Gayrimenkul dendiği zaman esasında arazi, tarla, arsa, apartman, ev, işyeri, bina ve konut gibi taşınmaz değerler ifade edilmektedir. 

İCRA VE İFLAS HUKUKU

İzmir İcra Avukatı l İzmir Avukat l Av. Aybüke Özdağ I Alacaklı kişiye karşı ödemesi gereken borcu ödemeyen ya da ödeyemeyen borçludan borcun bir şekilde tahsil edilebilmesi adına gerçekleştirilecek talep ya da talepler sonucunda devreye girecek adli sürecin nasıl işleyeceğinin belirlendiği hukuk dalıdır.

FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HUKUKU

İzmir Fikri ve Sınai Mülkiyet Avukatı l İzmir Avukat l Av. Aybüke Özdağ I Fikri ve sınai mülkiyet, bir kişiye ya da kuruluşa ait olan sahiplik hukukudur. Bu hukuk sistemi ile gerçekleşen koruma, bir yeniliğin ya da kreasyonun bunu üreten ya da yaratan kişiye ait olduğunu garantilemenin yanı sıra, bunu "sahiplenmeye" ve sonuçta bundan ticari olarak yararlanmaya da olanak sağlar.

YABANCILAR VE VATANDAŞLIK HUKUKU

İzmir Göçmen - Mülteci Avukatı l İzmir Avukat l Av. Aybüke ÖZDAĞ I Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku, Türkiye’deki yabancıların kişisel ve maddi haklarını kapsayan hukuk dalıdır.

MİRAS HUKUKU

İzmir Miras Avukatı l İzmir Avukat l Av. Aybüke ÖZDAĞ I Gerçek kişinin ölümü veya gaipliği durumunda, bu kişinin geride bıraktığı tüm malvarlığının kimlere ve nasıl intikal edeceğini düzenleyen hukuk dalıdır.

SİGORTA HUKUKU

İzmir Sigorta Avukatı l İzmir Avukat l Av. Aybüke ÖZDAĞ I Sigorta sisteminde ve uygulamalarında ortaya çıkan hukuki uyuşmazlık ve hataların belirlenmesi, giderilmesi ve yürürlüğe sokulması için belirlenen kuralları kapsayan hukuk dalıdır.

Hukuki konuda danışmanlığa ihtiyacınız mı var? (H.içi 09:00 - 18:00)