• info@aybukeozdag.com.tr
  • 0544 424 8467
News Photo

Reddi Miras Nedir? Miras Nasıl Reddedilir?

Reddi Miras Nedir?

Reddi miras, bir diğer adıyla mirasın reddi; murisin (miras bırakanın) vefatı sonrasında yasal ve atanmış mirasçıların vefat edenin her türlü borç ve alacaklarından oluşan mirasın hak ve yükümlülüklerini reddetmesi olarak tanımlanmaktadır.

Miras, murisin (miras bırakanın) vefatı sonrasında beyana gerek kalmaksızın derhal ve kanunen geçmektedir (TMK m.599). Miras bırakanın borçlarından dolayı mirasçılar kendi kişisel mal varlıklarıyla sorumlu olurlar. Murisin borçlarından dolayı mirasçıların bundan sorumlu olmaması için reddi miras (mirasın reddi) müessesi vardır.

Reddi miras hakkına sadece yasal ve atanmış mirasçılar sahiptir. Reddi miras, ancak mirasın intikalinden sonra gerçekleşebilir.

Miras iki şekilde reddedilebilir (TMK m.605). Bunlar:

  • Mirasın Gerçek Reddi
  • Mirasın Hükmen Reddi

 

Mirasın Gerçek Reddi

Murisin (miras bırakanın) vefatı ile birlikte yasal veya atanmış mirasçıların mirası kanunda belirlenen süre içerisinde reddetmesidir.

Mirasın Hükmen Reddi

Mirasın hükmen reddi, murisin (miras bırakanın) ölüm tarihinde ödemeden aczi açıkçası belli ya da resen tespit edilmiş ise miras reddedilmiş sayılır. (TMK m.605/2)

Mirasçılar, mirasın hükmen reddine ilişkin mahkemede tespit davası açabilirler ya da tereke alacaklılarının açacağı davalarda itiraz olarak öne sürebilirler.

 

Reddi Miras Süresi

Kanunda reddi miras (mirasın reddi) için üç aylık hak düşürücü süre öngörülmüştür.

Miras üç ay içerisinde reddedilebilir. Bu süre, yasal mirasçılar için mirasçı olduklarını sonradan öğrendiklerini ispat etmedikçe murisin vefatından itibaren, atanmış mirasçılar için mirasın kendilerine resmen bildirildiği tarihten itibaren başlar.

Reddi Miras Nasıl Yapılır?

Reddi miras (mirasın reddi), murisin son yerleşim yerindeki Sulh Hukuk Mahkemesinde yapılır. Mirası reddeden mirasçının talebi doğrultusunda mirası reddettiğine dair belge verilir. (TMK m.609)

 

 

 

 

Örnek Reddi Miras Dilekçesi:

……… NÖBETÇİ SULH HUKUK MAHKEMESİNE

 

DAVACILAR                                  : (Adı, Soyadı, Adres, T.C. Kimlik numarası)

MURİS                                            : (Adı, Soyadı, T.C. Kimlik numarası)

DAVALI                                           : HASIMSIZ

 

KONU                                             : Mirasın reddi talebinden ibarettir. 

 

AÇIKLAMALAR

Muris  ……….. (TCN:…………….) …./…./20….. tarihinde vefat etmiş olup davacı (Adı, Soyadı, T.C. No),  olarak Muris ………………..'in mirasının kayıtsız ve şartsız reddettiğimi Türk Medeni Kanununun 606. maddesi kapsamında öngörülen yasal sürede Sayın Mahkeme'nin bilgilerine sunarım.

 

Mirasın kayıtsız, şartsız reddedildiğinin tespit ve tesciline karar verilmesini saygıyla talep ederim.

 

HUKUKİ NEDENLER                   : TMK, HMK Ve sair ilgili tüm mevzuat,

 

DELİLLER                          : Delil sunma hakkımız saklı kalmak kaydıyla;

● EK-1: Ölüm Belgesi

● EK-2: Mirasçılık Belgesi

● EK-3: Nüfus kayıt örneği

● Nüfus kayıtları (celbi talep olunur)

● Tanık, Bilirkişi incelemesi ve diğer deliller.

 

NETİCE VE TALEP                             : Yukarıda arz ve izah edilen sebeplere binaen; ……………. T.C. Kimlik numaralı Muris ………….. ………………..’nın mirasını kayıtsız ve şartsız  reddettiğimin tespit ve tesciline karar verilmesini sayın mahkemenizden saygıyla arz ve talep ederim…./…/2022

 

İmza

Ad, Soyad

 

 

Özdağ Hukuk & Danışmanlık Bürosu uzman avukatları olarak listelenen alanlarda ve diğer özel durumlara ilişkin alanlarda müvekkillerine etkin hukuki danışmanlık ve dava takibi hizmeti sunmaktayız. Yukarıda kısaca belirttiğimiz açıklamalardan sonra bize ulaşmak isterseniz Whatsapp için Tıklayın veya müvekkil hattımız olan 0544 424 84 67 numaralı telefonumuzdan ulaşabilirsiniz.

Bu İnternet Sitesi içeriğinde yer alan tüm eserler (yazı, resim, görüntü, vb.) Avukat Aybüke Özdağ'a ait olup 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu kapsamında korunmaktadır. Bu hakları ihlal eden kişiler, 5846 sayılı Fikir ve Sanat eserleri Kanunu ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda yer alan hukuki ve cezai yaptırımlara tabi olur. Avukat Aybüke Özdağ, ilgili yasal işlem başlatma hakkına sahiptir.

Bu Makaleyi Paylaş

Yorum

Hukuki konuda danışmanlığa ihtiyacınız mı var? (H.içi 09:00 - 18:00)