• info@aybukeozdag.com.tr
  • 0544 424 8467
News Photo

Belirli Süreli Kira Sözleşmesinin Bildirim Yoluyla Sona Erdirilmesi

Türk Borçlar Kanununun 327. maddesine göre konut ve çatılı işyeri kiraları dışındaki kira sözleşmelerinde sözleşmenin bitişi için herhangi bir süre belirtilmişse, mesela 1 yıl, sözleşme bu sürenin sonunda kendiliğinden sona erer ve bu sözleşmelere belirli süreli kira sözleşmesi denir. Fakat konut ve çatılı işyeri kiraları için bu madde hükmü geçerli değildir. Çünkü konut ve çatılı işyeri kira sözleşmelerinin kendine has fesih ve tahliye sebepleri vardır.

Onlardan biri de Türk Borçlar Kanununun 347. maddesidir. Maddede belirtildiği üzere kiracı, belirli süreli konut ve çatılı işyeri kira sözleşmesinde belirlenen bitiş süresinden en az 15 gün önce kiraya verene noter aracılığıyla çekilmiş yazılı bir ihtarda bulunmazsa kira sözleşmesi aynı şartlarla 1 yıl uzamış sayılır. Yani, konut ve çatılı işyeri kiralarının biteceğine dair bildirim, sözlü olarak yapılamaz. Yazılı bir bildirim yapılmış olması, burada geçerlilik şartıdır.

Görüldüğü üzere, konut ve çatılı işyeri kiralarında eğer sözleşmenin bitiş süresi belirli ise bu sürenin sonunda ancak kiracı; noterden çekeceği bir ihtarname ile kira sözleşmesini sona erdirebilir. Yargıtay da kararlarında bu bildirim yani noter ihtarnamesi süresinin kiracı lehine konulmuş olduğunu bu sebeple de bu sürenin kısaltılamayacağını belirtmiştir. Unutulmamalıdır ki, belirli süreli konut ve çatılı işyeri kiralarında kiraya verenin herhangi bir ihtarname veya yazılı bildirim ile kira sözleşmesini feshetme hakkı yoktur.

Türk Borçlar Kanununun 347. maddesine göre belirli süreli konut ve çatılı işyeri kira sözleşmeleri, belirli sürenin sonunda, mesela 1 yılın sonunda, kiracı tarafından feshedilmemiş olursa kira sözleşmesi uygulanmaya devam eder ve her sene uzar. Ancak 10 yıllık uzama süresinin sonunda kiraya veren, kira sözleşmesinin uzama süresinden en az 3 ay önce hiçbir gerekçe göstermeksizin kiracıya çekeceği bir noter ihtarnamesi ile kira sözleşmesini sonlandırabilir ve bunu 10 yıldan sonraki uzama yılının herhangi birinde yapabilir.

Buradaki hesaplama:
Kira süresi + bir yıllık uzama süresi + on yıllık uzama süresi şeklinde. Örneğin, 05.10.2012 tarihinde başlamış olan bir konut kirasını ele alalım. Kiraya veren 05.10.2024 tarihi itibari ile hiçbir gerekçe göstermeksizin kiracısını tahliye ettirebilir. Bunun için ise en geç 05.07.2024 tarihli bir noter ihtarnamesi ile sözleşmeyi feshetmiş olması yeterlidir. Noter ihtarnamesine rağmen 05.10.2024 tarihi itibariyle halen evi tahliye etmemiş olan kiracıya karşı gidilebilecek hukuki yollar ve danışma hizmetleri için kira hukuku alanında uzman hukuk büromuz ile iletişime geçebilirsiniz.

Konut ve çatılı işyeri kiralarında kiraya verenin sözleşmeyi hangi şartlar ve sürelerle sona erdirebileceğine dair hukuki görüş için diğer makalelerimize göz atabilir, detaylı bilgi için alanında uzman Özdağ Hukuk & Danışmanlık Bürosu'ndan randevu alabilirsiniz.

 

Özdağ Hukuk & Danışmanlık Bürosu uzman avukatları olarak listelenen alanlarda ve diğer özel durumlara ilişkin alanlarda müvekkillerine etkin hukuki danışmanlık ve dava takibi hizmeti sunmaktayız. Yukarıda kısaca belirttiğimiz açıklamalardan sonra bize ulaşmak isterseniz Whatsapp için Tıklayın veya müvekkil hattımız olan 0544 424 84 67 numaralı telefonumuzdan ulaşabilirsiniz.

Bu İnternet Sitesi içeriğinde yer alan tüm eserler (yazı, resim, görüntü, vb.) Avukat Aybüke Özdağ'a ait olup 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu kapsamında korunmaktadır. Bu hakları ihlal eden kişiler, 5846 sayılı Fikir ve Sanat eserleri Kanunu ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda yer alan hukuki ve cezai yaptırımlara tabi olur. Avukat Aybüke Özdağ, ilgili yasal işlem başlatma hakkına sahiptir.

Bu Makaleyi Paylaş

Yorum

Hukuki konuda danışmanlığa ihtiyacınız mı var? (H.içi 09:00 - 18:00)