• info@aybukeozdag.com.tr
  • 0544 424 8467
News Photo

Garanti Kapsamında Satın Alınan Ürünlerin Onarımı ve Tüketicinin Hakları

Garanti Kapsamında Satın Alınan Ürünlerin Onarımı ve Tüketicinin Hakları

Yazımızda garanti kapsamında satın aldığımız ürünlerin arızalanması sonucunda tüketicinin hakları nelerdir bunları inceleyeceğiz.

Tüketicilerin günlük yaşamlarında sıklıkla kullandığı cep telefonu, bilgisayar, beyaz eşya, elektronik aletler vb. birçok günlük kullanım eşyası garanti kapsamında satılmaktadır. Garanti belgesi ile satın aldığımız bu ürünlerin bozulması halinde tüketici olarak haklarımız nelerdir? Bozulan ürünü yenisi ile değiştirebilir miyiz? Ücret iadesi alabilir miyiz? gibi birçok soru sorulmaktadır.

Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun Gereğince bazı ürünler garanti belgesi ile satılması zorunlu tutulmuştur.

Bu ürünlerin listesine ulaşmak için TIKLAYINIZ.

 

Garanti Belgesinde Yer Alması Gereken Zorunlu Bilgiler 

Tüketicilere aldığı ürün ile verilmesi gereken garanti belgesinde yer alması zorunlu olan bilgiler aşağıdaki gibidir;

• Üretici veya ithalatçı firmanın unvanı, adresi, telefonu ve diğer iletişim bilgileri ile yetkilisinin imzası ve kaşesi,

• Satıcının unvanı, adresi, telefonu ve diğer iletişim bilgileri ile yetkilisinin imzası ve kaşesi,

• Fatura tarih ve sayısı,

• Malın cinsi, markası, modeli ile varsa bandrol ve seri numarası,

• Malın tüketiciye teslim tarihi ve yeri,

• Garanti süresi,

• Azami tamir süresi,

• Bütün parçaları dahil olmak üzere malın tamamının garanti süresince garanti kapsamında olduğuna ilişkin bilgi,

• Kanunun 11 inci maddesinde tüketiciye sağlanan seçimlik haklara ilişkin bilgi,

• Kullanım hatalarına ilişkin bilgi,

• Tüketicilerin şikâyet ve itirazları konusundaki başvurularını tüketici mahkemelerine ve tüketici hakem heyetlerine yapabileceklerine ilişkin bilgi,

• Varsa tüketiciye sağlanan diğer haklar.

Yukarıda belirtilen garanti kapsamında yer alan ürünlerin arızalanması halinde tüketicinin hakları nelerdir?

• Ücretsiz Onarım Hakkı: Öncelikle satıcı, üretici veya ithalatçıdan ücretsiz olarak onarım talebinde bulunabilirsiniz. Bu hakkında kullanılmasında satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsil sorumludur. Garanti Belgesi Yönetmeliğinin 8. Maddesi kapsamında satıcı hiçbir ücret talep etmeden ürünün onarımını yapmakla veya yaptırmakla yükümlüdür.

Ücretsiz Onarım İsteme Hakkı

Tüketicinin, Kanunun 11 inci maddesinde yer alan seçimlik haklarından ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür.

 Tüketici, ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı, tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

 

Teknik Servisler kendilerine verilen malın tamirini azami tamir sürelerince tamamlanmak zorundadırlar. Bu süre çoğunluklar 20 İŞ GÜNÜ olarak belirlenmiştir.

 

Yetkili servise teslim edilen ürünün

• Azami süreler içerisinde teslim edilmemesi

• Tamir edildikten sonra garanti süresi içerisinde tekrar arızalanması

• Ürünün tamir edilmesi mümkün olmadığının yetkili servis tarafından tüketiciye bildirilmesi durumunda aşağıdaki haklarınızı kullanabilirsiniz.

 

• Tüketici, ürünün ücret iadesini isteyebilir.

• Tüketici, ayıp oranında ücret iadesi isteyebilir.

• Tüketici, imkanlar dahilinde ürünün yenisi ile yoksa bir üst model ile değişimini talep edebilir.

 

Satıcının ürünü yenisi ile değiştirilmesi kabul etmesi durumunda firma ürünü 30 gün içerisinde tüketiciye teslim etmek zorundadır.

 

Değiştirilen Ürünün Garantisi Ne Zaman Başlar?

Değiştirilen ürünün garantisi ilk satılan üründen kalan garanti süresidir. Ürünün garantisi sıfırdan başlamaz. Örneğin; 01.01.2022 tarihinde satın alınan ve garantisi başlayan arızalı ürünün yenisi ile değiştirilmesi durumunda yeni ürünün de garanti başlangıç tarihi 01.01.2022 olarak kabul edilmektedir.

 

Kullanıcı Hatası Nedeniyle Arızalarda Ne Yapmalıyız?

Tüketicinin ürünü kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı olarak kullanmasından kaynaklanan arızalar hakkında ücretsiz onarım, ücret iadesi ve ürünün yenisi ile değiştirilmesini talep etme gibi haklarının hiçbirini kullanamaz. Arızalarda kullanım hatasının bulunup bulunmadığının, yetkili servis istasyonları, yetkili servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla; malın satıcısı, ithalatçısı veya üreticisinden birisi tarafından mala ilişkin azami tamir süresi içerisinde düzenlenen raporla belirlenmesi ve bu raporun bir nüshasının tüketiciye verilmesi zorunludur. Tüketiciler, ikinci fıkrada belirtilen rapora ilişkin olarak bilirkişi tarafından tespit yapılması talebiyle uyuşmazlığın parasal değerini dikkate alarak tüketici hakem heyetine veya tüketici mahkemesine başvurabilir.

 

TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN

GARANTİ BELGESİ YÖNETMELİĞİ

SATIŞ SONRASI HİZMETLER YÖNETMELİĞİ

 

Özdağ Hukuk & Danışmanlık Bürosu uzman avukatları ile izmir tüketici avukatı alanlarında ve diğer özel durumlara ilişkin alanlarda müvekkillerine etkin hukuki danışmanlık ve dava takibi hizmeti sunmaktadır. Yukarıda kısaca belirttiğimiz açıklamalardan sonra bize ulaşmak isterseniz Whatsapp için Tıklayın veya müvekkil hattımız olan 0544 424 84 67 numaralı telefonumuzdan ulaşabilirsiniz.

Bu İnternet Sitesi içeriğinde yer alan tüm eserler (yazı, resim, görüntü, vb.) Avukat Aybüke Özdağ'a ait olup 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu kapsamında korunmaktadır. Bu hakları ihlal eden kişiler, 5846 sayılı Fikir ve Sanat eserleri Kanunu ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda yer alan hukuki ve cezai yaptırımlara tabi olur. Avukat Aybüke Özdağ, ilgili yasal işlem başlatma hakkına sahiptir.

 

Bu Makaleyi Paylaş

Yorum

Hukuki konuda danışmanlığa ihtiyacınız mı var? (H.içi 09:00 - 18:00)