• info@aybukeozdag.com.tr
  • 0544 424 8467
Blog Photo

Kira Tespit Davası İhtarname Örneği

Kira Tespit Davası İhtarname Örneği

Blog Photo

İşçi Alacakları Davası – İstinaf Başvuru Dilekçesi

Örnek İşçi Alacakları Davası – İstinaf Başvuru Dilekçesi

Blog Photo

İHTİYAÇ NEDENİYLE TAHLİYE - İHTARNAME

İHTİYAÇ NEDENİYLE TAHLİYE İHTARNAME ÖRNEĞİ

Blog Photo

Kira Alacağına İtirazın İptali Dava Dilekçesi

Örnek Kira Alacağına İtirazın İptali Dava Dilekçesi

Blog Photo

Yeni Malik Sıfatıyla Tahliye İhtarname

Konutu veya işyerini yeni alan ev sahiplerinin kiracılarını tahliye etmek amacıyla gönderdikleri örnek Yeni Malik Sıfatıyla Tahliye İhtarnamesi

Blog Photo

Tahliye Taahhütnamesi İhtarname

Kiracının tahliyesi için Tahliye Taahhütnamesi İhtarnamesi

Blog Photo

Mal Rejimi Dava Dilekçesi

Örnek Mal Rejimi Dava Dilekçesi

Blog Photo

Emeklilik Nedeniyle İşten Ayrılma Talebi - İhtarname

Örnek Emeklilik Nedeniyle İşten Ayrılma Talebi - İhtarname

Blog Photo

İşçinin Mobbing Sebebiyle İş Akdini Feshi - İhtarname

Örnek İşçinin Mobbing Sebebiyle İş Akdini Feshi - İhtarname

Blog Photo

Tek Meskeni Olan Engelliler İçin İndirimli Bina Vergisi Bildirimi 

Örnek Tek Meskeni Olan Engelliler İçin İndirimli Bina Vergisi Bildirimi 

Blog Photo

İlamsız İcra Takibi Yetkiye ve Borca İtiraz - İtiraz Dilekçesi

Örnek İlamsız İcra Takibi Yetkiye ve Borca İtiraz - İtiraz Dilekçesi

Blog Photo

Tahliye Taahhütnamesi

Örnek Tahliye Taahhütnamesi

Blog Photo

Emekli Maaşına Konulan Haczin Kaldırılması Dilekçesi

Örnek Emekli Maaşına Konulan Haczin Kaldırılması Dilekçesi

Blog Photo

Adli Sicil Kaydının Silinmesi Talebi Dilekçesi

Örnek Adli Sicil Kaydının Silinmesi Talebi Dilekçesi

Blog Photo

Doğum Sürelerinin Borçlanılması Dava Dilekçesi

Doğum Sürelerinin Borçlanılması Dava Dilekçesi Örneği

Blog Photo

Ziynet Eşyalarının İadesi Dava Dilekçesi

Ziynet Eşyalarının İadesi Dava Dilekçesi Örneği

Blog Photo

Nafakanın Kaldırılması Davası Cevap Dilekçesi

Nafakanın Kaldırılması Davası Cevap Dilekçesi Örneği

Blog Photo

Kira Ödenmemesi Sebebiyle İşyeri Tahliyesi - İtirazın İptali Dava Dilekçesi

Kira Ödenmemesi Sebebiyle İşyeri Tahliyesi - İtirazın İptali Dava Dilekçe Örneği

Blog Photo

Güvence Hesabı’ndan Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Dava Dilekçesi

Güvence Hesabı’ndan Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Dava Dilekçe Örneği

Blog Photo

Trafik Kazasından Kaynaklanan Bedensel Hasarda Dava Dilekçesi

Trafik Kazasından Kaynaklanan Bedensel Hasarda Dava Dilekçe Örneği

Blog Photo

Devre Mülk Sözleşmesinin İptali Dava Dilekçesi

Örnek Devre Mülk Sözleşmesinin İptali Dava Dilekçesi

Hukuki konuda danışmanlığa ihtiyacınız mı var? (H.içi 09:00 - 18:00)