• info@aybukeozdag.com.tr
  • 0544 424 8467
News Photo

Ticaret Bakanlığı Yiyecek-İçecek Hizmeti Sunan İşyerlerinin Tarife Ve Fiyat Listelerine Yeni Düzenlemeler Getirdi

Ticaret Bakanlığı tarafından 19.12.2023 tarih 32404 Sayılı Resmi Gazete'de "FİYAT ETİKETİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK" yayımlanmıştır. Yönetmelik değişikliği uyarınca, “ lokanta, restoran, kafe, pastane ve benzeri yiyecek ve içecek hizmeti sunulan işletmelerde, tarife ve fiyat listelerinin işyerinin giriş kapısının önüne ve hizmet sunulan masaların üstüne, tüketiciler tarafından kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde asılması, takılması veya konulması zorunlu hale getirilmektedir. 

1 Ocak 2024’de yürürlüğe girecek düzenleme ile tüketicilerimizin yiyecek ve içecek hizmeti sunulan işyerlerinde daha işyerine girmeden tarife ve fiyat listelerini görebilmesi, fiyat karşılaştırması yaparak tercihte bulunabilmesi sağlanarak, tüketicilerimizin bilgilendirilmesi, ekonomik çıkarlarının en üst seviyede korunması ve olabilecek mağduriyetlerin engellenmesi hedeflenmektedir.

Bu kapsamda Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü’nün yazısı çerçevesinde lokantaların fiyat listesi planlaması şu şekilde olacaktır:

• Yiyecek ve içecek hizmeti sektöründe self servis (masaya servis hizmeti sunulmayan) hizmet verilen iş yerlerinde uygulanan tarife ve fiyat listelerinin sipariş verilen ve ödeme yapılan noktalarda tüketiciler tarafından kolaylıkla görünebilir ve okunabilir şekilde açıkça bulundurulmuş olması koşuluyla ayrıca masalar üzerinde yer alması gerek olmamakla birlikte giriş kapısı önünde ise süreklilik arz edecek şekilde bulundurulması gerekmektedir.

• Alışveriş merkezleri gibi yerlerde kendisine tahsis edilmiş oturma alanı bulunmayan, ortak kullanım alanında self servis şeklinde yiyecek ve içecek hizmet verilen iş yerlerinin giriş kapısı önünde tarife ve fiyat listelerine yer verme yükümlülükleri bulunmamakta; ancak sipariş verilen ve ödeme yapılan noktalarda tarife ve fiyat listelerine tüketiciler tarafından kolaylıkla görünebilir ve okunabilir şekilde açıkça yer vermeleri gerekmektedir.

• Geleneksel olarak kendine ayrılmış mekanlarda masaya servis hizmeti sunulan işletmelerde, tüketicilerin masaya oturmalarını müteakiben ve en geç sipariş verilinceye kadar tarife ve fiyat listeleri hizmet sunulan masanın üstüne konulmalı ve giriş kapıları önünde süreklilik arz edecek şekilde bulundurulmalıdır.

• Masaya servis hizmeti sunulan işletmelerin müşteri kabulü yapılan birden fazla giriş kapısı olması durumunda ise tarife ve fiyat listelerine her bir giriş kapısı önünde ayrı ayrı Diğer yandan teknolojinin getirdiği yenilikler doğrultusunda akıllı cihazların kullanımının yaygınlaşmasıyla, işletmelerin müşterilerin QR kodu okutması suretiyle fiyat tarife ve listelerini görüntülemesi uygulamasının tek başına yeterli olmadığı ve Yönetmelikteki zorunluluğu karşılamadığı değerlendirilmektedir. Zira, mevzuat hükümlerinde fiyat tarife ve listelerinin tüketiciler tarafından kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde bulundurulması gereği vurgulanmıştır. Ancak ek bir hizmet olarak QR kodu uygulamasının kullanılmasında sakınca bulunmamaktadır.

 

19.12.2023 tarih 32404 Sayılı Resmi Gazete:

Ticaret Bakanlığından:

FİYAT ETİKETİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 28/6/2014 tarihli ve 29044 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Fiyat Etiketi Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Hizmetlerin özelliğine ve tüketiciye sunuluş biçimine göre, tarife ve fiyat listelerine ilişkin belge, levha, pano ve benzerleri, hizmetin sunulduğu işyerinde, ayrıca lokanta, restoran, kafe, pastane ve benzeri yiyecek ve içecek hizmeti sunulan işyerlerinde ise işyerinin giriş kapısının önüne ve hizmet sunulan masaların üstüne, tüketiciler tarafından kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde asılır, takılır veya konulur.”

MADDE 2- Bu Yönetmelik 1/1/2024 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

 

Özdağ Hukuk & Danışmanlık Bürosu uzman avukatları ile izmir tüketici avukatı alanlarında ve diğer özel durumlara ilişkin alanlarda müvekkillerine etkin hukuki danışmanlık ve dava takibi hizmeti sunmaktadır. Yukarıda kısaca belirttiğimiz açıklamalardan sonra bize ulaşmak isterseniz Whatsapp için Tıklayın veya müvekkil hattımız olan 0544 424 84 67 numaralı telefonumuzdan ulaşabilirsiniz.

Bu İnternet Sitesi içeriğinde yer alan tüm eserler (yazı, resim, görüntü, vb.) Avukat Aybüke Özdağ'a ait olup 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu kapsamında korunmaktadır. Bu hakları ihlal eden kişiler, 5846 sayılı Fikir ve Sanat eserleri Kanunu ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda yer alan hukuki ve cezai yaptırımlara tabi olur. Avukat Aybüke Özdağ, ilgili yasal işlem başlatma hakkına sahiptir.

 

 

Bu Makaleyi Paylaş

Yorum

Hukuki konuda danışmanlığa ihtiyacınız mı var? (H.içi 09:00 - 18:00)