• info@aybukeozdag.com.tr
  • 0544 424 8467
News Photo

KASKO POLİÇESİNDE DEPREM TEMİNATININ ÖNEMİ

KASKO POLİÇESİNDE "DEPREM TEMİNATI"NIN ÖNEMİ

Kahramanmaraş merkezli depremde pek çok araç büyük hasar aldı veya pert oldu.

Genel anlamda hasara uğrayan veya pert olan araçların kasko sigortası yok ise araç işletenleri zarara katlanmak zorunda kalır.  Ancak genişletilmiş kasko poliçesi olan araçların deprem nedeniyle hasara uğraması veya pert olması halinde onarım veya aracın piyasa rayiç bedeli, sigorta şirketi tarafından karşılanır. Nitekim, "deprem teminatı", genişletilmiş kasko sigortası kapsamında karşılanan teminatların başında gelir.

Kara Araçları Kasko Sigortası Genel Şartları "A.4. Ek Sözleşme ile Teminat Kapsamına Dahil Edilebilecek Zararlar" başlıklı maddesi gereğince aşağıda belirtilen haller ancak ek sözleşmeyle teminat altına alınabilir:

"4.1.Türkiye sınırları dışında meydana gelen zararlar,
4.2.Grev, Iokavt, kargaşalık ile halk hareketleri ve bunları önlemek ve etkileri azaltmak üzere 
yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucunda meydana gelen zararlar,
4.3.A.5 maddesinin 9 uncu bendinde belirtilen zararlar hariç olmak üzere, 3713 sayılı Terörle  Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemleri ve bu eylemlerden doğan sabotaj ile bunları 
önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler 
sonucunda meydana gelen zararlar,
4.4.Deprem, toprak kayması, fırtına, dolu, yıldırım veya yanardağ püskürmesi nedeni ile 
meydana gelen zararlar,
4.5.Sel ve su baskını ile meydana gelen zararlar,
4.6. Araçta sigara benzeri maddelerin teması ile meydana gelen yangın dışındaki zararlar,
4.7.Yetkili olmayan kişilere çektirilen araca gelen zararlar ile kurallara uygun olmadan çekilen 
veya çektirilen araçlara gelen zararlar,
4.8.Aracın sigorta kapsamına giren tam veya kısmi bir zarara uğraması nedeni ile tam hasar 
halinde tazminatın ödenmesine, kısmi hasar halinde hasarın giderilmesine kadar olan sürede 
poliçede bu korumaya ilişkin belirtilen limitle sınırlı olmak üzere kullanım ve gelir kaybından 
doğan zararlar,
4.9.Aracın, kurallara uygun bir şekilde yasal olarak taşınmasına izin verilen patlayıcı, parlayıcı 
ve yakıcı maddeler taşınması nedeniyle uğrayacağı zararlar,
4.10.Aracın iddia ve yarışlara katılması sonucu ile bunlara hazırlık denemeleri sırasında 
meydana gelen zararlar,
4.11.Araç anahtarının ek sözleşmede belirtilen haller sonucunda ele geçirilmesi suretiyle aracın 
çalınması ve çalınmaya teşebbüsü sonucu meydana gelecek ziya ve hasarlar,
4.12.Ek sözleşmede belirtilen haller sonucunda kaybolan ve çalınan anahtarlar dolayısıyla 
aracın kilit mekanizmasının değiştirilmesi nedeniyle uğranılan zararlar,
4.13.Kemirgen ve ek sözleşmede belirtilen durumlar dahilinde diğer hayvanların vereceği 
zararlar,
4.14.Yağsızlık, susuzluk, donma, bozukluk, eskime, çürüme, paslanma ve bakımsızlık 
nedeniyle meydana gelen zararlar,
4.15.Sigorta kapsamına giren bir olaydan doğmadıkça ve böyle bir olayla sonuçlanmadıkça 
aracın mekanik, elektrik ve elektronik donanımında meydana gelen her türlü arızalar, kırılmalar 
ile lastiklerde meydana gelen zararlar.
Sigorta poliçesinde yukarıda sayılmayan ve bu Genel Şartlarda teminat dışında kalan zararlar 
arasında düzenlenmeyen rizikolar için de ek sözleşme ile teminat sağlanabilir."

Burada dikkat edilmesi gereken nokta ise daha az prim ödemek için genişletilmiş kasko sigortası yapılmaması ve kasko kapsamından "deprem teminatı"nın çıkartılmasıdır. Zira, uygulamada sıkça karşılaştığımız üzere, motorlu araç işletenleri, kasko sigortası prim bedelini düşürmek için deprem teminatı başta olmak üzere pek çok teminatı kasko poliçesinden çıkartarak dar kapsamlı kasko poliçesi"ni tercih etmektedir. 

Sigorta şirketine başvuru ve hasar ihbarında bulunurken gerekli olan evraklar hakkında detaylı bilgi için iletişime geçiniz.

Özdağ Hukuk & Danışmanlık Bürosu uzman avukatları ile izmir sigorta avukatı alanlarında ve diğer özel durumlara ilişkin alanlarda müvekkillerine etkin hukuki danışmanlık ve dava takibi hizmeti sunmaktadır. Yukarıda kısaca belirttiğimiz açıklamalardan sonra bize ulaşmak isterseniz Whatsapp için Tıklayın veya müvekkil hattımız olan 0544 424 84 67 numaralı telefonumuzdan ulaşabilirsiniz.

Bu İnternet Sitesi içeriğinde yer alan tüm eserler (yazı, resim, görüntü, vb.) Avukat Aybüke Özdağ'a ait olup 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu kapsamında korunmaktadır. Bu hakları ihlal eden kişiler, 5846 sayılı Fikir ve Sanat eserleri Kanunu ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda yer alan hukuki ve cezai yaptırımlara tabi olur. Avukat Aybüke Özdağ, ilgili yasal işlem başlatma hakkına sahiptir.

 

Bu Makaleyi Paylaş

Yorum

Hukuki konuda danışmanlığa ihtiyacınız mı var? (H.içi 09:00 - 18:00)