• info@aybukeozdag.com.tr
  • 0544 424 8467

Neler Yapıyoruz

Özdağ Hukuk & Danışmanlık Bürosu

Dava ve Dosya Takibi

Türkiye’nin tüm illerinde birçok dava ve dosya takibi işlemleri.

Hukuki Danışmanlık

Kişi ve kurumlar hukuki danışmanlık hizmetleri.

Arabuluculuk Hizmetleri

Özdağ Hukuk & Danışmanlık bürosu arabuluculuk hizmeti vermektedir.

Hizmetlerimiz

Özdağ Hukuk & Danışmanlık Bürosu

TİCARET HUKUKU

İzmir Şirket Avukatı l İzmir Avukat l Av. Aybüke ÖZDAĞ I Şirket Avukatı, bireyler arasındaki ilişkileri düzenleyen ve hukukun ticaretle olan mevzuatları kapsayan alt dalıdır.

BOŞANMA VE AİLE HUKUKU

İzmir Boşanma Avukatı l İzmir Avukat l Av. Aybüke Özdağ I Boşanma Davasının Maliyeti Nedir? Dava Açma Ücreti Ne Kadar? Anlaşmalı Boşanma Şartları Nedir? Çekişmeli Boşanma Nedir?

CEZA HUKUKU

İzmir Ceza Avukatı l İzmir Avukat l Av. Aybüke Özdağ I Ceza avukatı hangi davalara bakar? Toplumsal hayat içinde herkes her an bir suç mağduru olabilir ve bu nedenle ceza hukuku mevzuatı kapsamına giren davalarda yer bulabilir.

İŞ HUKUKU

İzmir İş Hukuku Avukatı l İzmir Avukat l Av. Aybüke Özdağ I İşçi Avukatı

TÜKETİCİ HUKUKU

İzmir Tüketici Avukatı l İzmir Avukat l Av. Aybüke Özdağ I 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ekonominin gereklerine ve kamu yararına uygun olarak tüketicinin sağlık ve güvenliği ile ilgili, ekonomik çıkarlarını koruyucu, zararlarını tazmin edici, aydınlatıcı ve eğitici önlemler almaya çevresel tehlikelerden korumaya yönelik girişimleri düzenliyor.

SÖZLEŞME HUKUKU

İzmir Sözleşme Avukatı l İzmir Avukat l Av. Aybüke Özdağ I Yapılan sözleşmelere dair her olguyu içeren hukuk dalı olarak tanımlanmaktadır.

GAYRİMENKUL HUKUKU

izmir Gayrimenkul Avukatı l İzmir Avukat l Av. Aybüke ÖZDAĞ I Gayrimenkul dendiği zaman esasında arazi, tarla, arsa, apartman, ev, işyeri, bina ve konut gibi taşınmaz değerler ifade edilmektedir. 

İCRA VE İFLAS HUKUKU

İzmir İcra Avukatı l İzmir Avukat l Av. Aybüke Özdağ I Alacaklı kişiye karşı ödemesi gereken borcu ödemeyen ya da ödeyemeyen borçludan borcun bir şekilde tahsil edilebilmesi adına gerçekleştirilecek talep ya da talepler sonucunda devreye girecek adli sürecin nasıl işleyeceğinin belirlendiği hukuk dalıdır.

FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HUKUKU

İzmir Fikri ve Sınai Mülkiyet Avukatı l İzmir Avukat l Av. Aybüke Özdağ I Fikri ve sınai mülkiyet, bir kişiye ya da kuruluşa ait olan sahiplik hukukudur. Bu hukuk sistemi ile gerçekleşen koruma, bir yeniliğin ya da kreasyonun bunu üreten ya da yaratan kişiye ait olduğunu garantilemenin yanı sıra, bunu "sahiplenmeye" ve sonuçta bundan ticari olarak yararlanmaya da olanak sağlar.

YABANCILAR VE VATANDAŞLIK HUKUKU

İzmir Göçmen - Mülteci Avukatı l İzmir Avukat l Av. Aybüke ÖZDAĞ I Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku, Türkiye’deki yabancıların kişisel ve maddi haklarını kapsayan hukuk dalıdır.

MİRAS HUKUKU

İzmir Miras Avukatı l İzmir Avukat l Av. Aybüke ÖZDAĞ I Gerçek kişinin ölümü veya gaipliği durumunda, bu kişinin geride bıraktığı tüm malvarlığının kimlere ve nasıl intikal edeceğini düzenleyen hukuk dalıdır.

SİGORTA HUKUKU

İzmir Sigorta Avukatı l İzmir Avukat l Av. Aybüke ÖZDAĞ I Sigorta sisteminde ve uygulamalarında ortaya çıkan hukuki uyuşmazlık ve hataların belirlenmesi, giderilmesi ve yürürlüğe sokulması için belirlenen kuralları kapsayan hukuk dalıdır.

Sıkça Sorulan Sorular

Adalet Bakanlığı istatistiklerine göre bir hukuk davasının karara bağlanması Türkiye genelinde ortalama bir yıl sürmektedir. Bu süre mahkemelere göre değişiklik göstermektedir.

Dava mahkemeye vereceğiniz bir dilekçe ile açılır. Dava dilekçesi, dava harca tabi ise harç ve gider avansının, harca tabi değil ise sadece gider avansının tahsil edilmesinden sonra ilgili mahkemeye kayıt olur ve bu tarihte davanız açılmış olur.

Evet açabilirsiniz. Fakat hukuk çok karmaşık ve incelik isteyen bir konudur. Profesyonel bir yardım hem zamandan hem paradan tasarruf sağlar. Haklı çıkmak, haklı olmaktan çok farklıdır. Nasıl bir yanlış iğne insanların hayatlarını karartabiliyorsa, duruşmada dile getirdiğiniz yanlış bir cümle, dilekçenizde yer alan hatalı bir beyan da davanızı çok zor durumlara sokabilir.

Medeni Kanun'a göre boşanabilmek için hakimin "ortak yaşamın devam ettirilebilmesinin eşlerden beklenememesi" hususunda kanaatinin oluşması gerekmektedir.

Evet. Meslekteki kazanma gücü kaybı, kazanç kaybı, çalışma gücünün azalmasından doğan kayıplar ve ekonomik geleceğin sarsılmasından doğan kayıplar ile işçinin iş kazası geçirmesindeki kusur oranı, işçinin hak ettiği maddi ve manevi tazminat bedelinin belirlenmesinde rol oynar.  Önemle belirtmek gerekir ki, işçi meydana gelen iş kazasının gerçekleşmesinde %100 kusurlu olsa dahi iş kazası tazminatına hak kazanır.

1. Adınız soyadınız, TC kimlik numaranız, ikametgah adresiniz

2. Karşı tarafın; adı soyadı (kurum ise ünvanı), biliyorsanız TC Kimlik Numarası, açık adresi.

3. Mümkün olduğunca açık ve öz şekilde aşağıdaki detayları dilekçenizde belirtiniz

a. Davanızın konusu

b. Davayı açma sebebiniz

c. İsteğiniz (dava sonucu elde etmek istediğiniz talep)

d. Yasal Dayanaklarınız

e. Delilleriniz

i. Dilekçeniz arkasına delil listesini ilave ederek bütün delillerinizi sırasıyla yazınız. Sizde olan delilleri dilekçeniz ekinde

sıra numarası vererek gösteriniz. Elinizde olmayan delillerin nereden sağlayacağınızı açık şekilde anlatınız.

f. Dava konusu olan olayın (şeyin) gerçekleştiği tarih ve sizin öğrendiğiniz tarih

g. Varsa dava konusu ile ilgili içtihatlar (önceki kesinleşmiş mahkeme kararlarından örnekler)İletişim için Tıklayınız

İşten zorunlu olmayan nedenler dışında kendi isteği ile çıkan kişi ihbar tazminatı alamaz. İş yerine işten çıkacağını süresinde bildirmeden iş akdine son veren kişinin böyle bir hakkı yoktur.

Tahliye taahhütnamesi, kiracının konut ve çatılı işyerini belirli bir tarihte boşaltmayı taahhüt ettiği yazılı belgedir. Türk Borçlar Kanunu’nun 352/1 hükmü gereği kiracı, kullanılanın teslim edilmesinden sonra, kiraya verene karşı yazılı bir bildirimle tahliye taahhüdü vermiş olduğu halde kiralananı boşaltmamışsa kiraya veren, bu tarihten başlamak üzere bir ay içerisinde icraya başvurmak ve dava açmak suretiyle sona erdirebilir.

Danışan Yorumları

Özdağ Hukuk & Danışmanlık Bürosu

Yazılar

Özdağ Hukuk & Danışmanlık Bürosu

Hukuki konuda danışmanlığa ihtiyacınız mı var? (H.içi 09:00 - 18:00)