• info@aybukeozdag.com.tr
  • 0544 424 8467
News Photo

2022 İstinaf ve Temyiz Süreleri

2022 İSTİNAF VE TEMYİZ SÜRELERİ

 

 

(2) bir vakfın tesciline veya tescil talebinin reddine ilişkin asliye mahkemesi kararlarına karşı istinaf süresi bir aydır, temyiz süresi ise genel hükümlere tabidir (TMK m.103/I)(1) Ticaret Mahkemesinin, iflas ve konkordato hukukuna ilişkin kararlarına karşı istinaf ve temyiz süresi 10 gündür (İİK m. 164, m. 299, m. 307); yeniden yapılandırmaya ilişkin kararlarına karşı ise istinaf süresi 10 gün olup, temyiz süresi genel hükümlere tabidir. (İİK m.309p)

(3) İstinaf/Temyiz dilekçesi kendisine tebliğ edilen taraf, başvurma hakkı bulunmasa veya başvuru süresini geçirmiş olsa bile, vereceği cevap dilekçesi ile istinaf/temyiz yoluna başvurabilir (HMK m.348/1, m.366)

(4) 05/08/2017 tarihinden önce verilen kararlar hakkında temyiz süresi 1 aydır (7035 s. K. Geçici m.1/1)

(5) Cevap süresi içerisinde katılma yoluyla istinaf/temyiz yoluna başvurulması halinde, bu başvuruya 2 hafta içerisinde cevap verilebilir (HMK m.348/1, m.366)

(6) 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunundan doğup taşınmazın aynına ilişkin olan davalar hariç, sulh hukuk mahkemesinin görevine giren davalarla ilgili kararlar temyiz edilemez (HMK m.362/1-b). İstisna durumunda temyiz ve temyize cevap süreleri genel hükümlere tabi olup 2 haftadır.

(7) İİK m.365/2’de herhangi bir süre belirtilmemekle beraber, HMK’nın kıyasen uygulanması halinde süre 1 haftadır.

(8) İcra Mahkemesinin tazyik ve disiplin hapsine ilişkin kararlarına karşı itiraz yoluna gidilir ve itiraz halinde itirazı inceleyecek merciler İİK m.353/1’de gösterilmiştir.

(9) İcra Mahkemesinin icra suçlarına ilişkin olarak verdiği kararlara karşı CMK’daki genel hükümlere göre kanun yollarına gidilebilir (İİK m.353/2)

(10) İtiraz yoluna, Hâkim kararları ile kanunun gösterdiği hâllerde, mahkeme kararlarına karşı gidilebilir. Merciin, itiraz üzerine verdiği kararlar kesindir; ancak ilk defa merci tarafından verilen tutuklama kararlarına karşı itiraz yoluna gidilebilir (CMK m.267, m.271/4)

(11) 05/08/2017 tarihinden önce verilen kararlar hakkında temyiz süresi 7 gündür (7035 s. K. Geçici m.1/1)

(12) BAM’ların faaliyete geçtiği 20/07/2016 tarihinden önce verilen ve Yargıtay'dan geçen dosyalar hakkında 5320 sayılı Kanunun 8. maddesi uyarınca hüküm kesinleşinceye kadar 1412 sayılı CMUK'un 305 ilâ

maddelerinin uygulanması gerektiğinden, 1412 sayılı CMUK'un 310. maddesi uyarınca bu kararlara karşı temyiz süresi bir haftadır.

(13) Dava açma süresi, özel kanunlarında ayrı süre gösterilmeyen hallerde Danıştayda ve idare mahkemelerinde altmış ve vergi mahkemelerinde otuz gündür (İYUK m.7/1). Ancak ivedi yargılama usulünde dava açma süresi 30 gün (İYUK m.20/A/2-a), merkezî ve ortak sınavlara ilişkin yargılama usulünde ise 10 gündür (İYUK m.20/B/1-a)

(14) Cevap süresi ivedi yargılama usulünde 15 gün, merkezî ve ortak sınavlara ilişkin yargılama usulünde ise 3 gün olup, cevaba cevap aşaması yoktur (İYUK. m.20/A/2-d, m.20/B/1-ç).

(15) İvedi yargılama usulünde ve merkezî ve ortak sınavlara ilişkin yargılama usulünde yürütmenin durdurulması kararına itiraz edilemez (İYUK. m.20/A/2-e, m.20/B/1-d)

(16) İvedi yargılama usulünde ve merkezî ve ortak sınavlara ilişkin yargılama usulünde istinaf yoluna yer verilmemiş olup, temyiz yolu açıktır (İYUK. m.45/son, m.20/A, m.20/B)

(17) Cevap süresi içerisinde katılma yoluyla istinaf/temyiz yoluna başvurulması halinde, bu başvuruya 30 gün içerisinde cevap verilebilir (İYUK m.48/3, m.45/2)

(18) Temyize başvuru süresi ivedi yargılama usulünde 15 gün, merkezî ve ortak sınavlara ilişkin yargılama usulünde ise 5 gündür (İYUK. m.20/A/2-g, m.20/B/1f)                                                                                                                                                                                                                                  

(19) Temyize cevap süresi ivedi yargılama usulünde 15 gün, merkezî ve ortak sınavlara ilişkin yargılama usulünde ise 5 gündür (İYUK. m.20/A/2-ı, m.20/B/1-ğ)  

 

Özdağ Hukuk & Danışmanlık Bürosu uzman avukatları olarak izmir avukat alanlarında ve diğer özel durumlara ilişkin alanlarda müvekkillerine etkin hukuki danışmanlık ve dava takibi hizmeti sunmaktayız.

Yukarıda kısaca belirttiğimiz açıklamalardan sonra bize ulaşmak isterseniz Whatsapp için Tıklayın veya müvekkil hattımız olan 0544 424 84 67 numaralı telefonumuzdan ulaşabilirsiniz.

Bu İnternet Sitesi içeriğinde yer alan tüm eserler (yazı, resim, görüntü, vb.) Avukat Aybüke Özdağ'a ait olup 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu kapsamında korunmaktadır. Bu hakları ihlal eden kişiler, 5846 sayılı Fikir ve Sanat eserleri Kanunu ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda yer alan hukuki ve cezai yaptırımlara tabi olur. Avukat Aybüke Özdağ, ilgili yasal işlem başlatma hakkına sahiptir.

Bu Makaleyi Paylaş

Yorum

Hukuki konuda danışmanlığa ihtiyacınız mı var? (H.içi 09:00 - 18:00)