• info@aybukeozdag.com.tr
  • 0544 424 8467
News Photo

İşçinin Performans Düşüklüğü Nedir?

  • İşçinin performans düşüklüğü nedir?

İşçinin performansı, işyerinde yapmakla görevli olduğu iş ve işlemlerdeki verimliliğine göre ölçülür. Bu verimlilik ise işçinin mesai saatleri içerisinde harcadığı emeğin kalitesi ve işine verdiği önem ile doğru orantılıdır.

Yargıtay’a göre performansı yüksek olan işçinin verimlilik düzeyi de yüksek olur ve bu verimliliğin objektif ölçütü, o işyerinde aynı veya benzer işi yapan işçilerin aynı kurallar ile çalışıyor olmasıdır. Yani, haftada 45 saat çalışan bir işçi ile 30 saat çalışan bir işçinin performansının farklı olması normaldir. Ek olarak eğer işçinin çalıştığı işyerinde aynı veya benzer şartlarda çalışan kimse yoksa o zaman da sendikalardan veya diğer işçi örgütlerinden o işin mahiyetine göre objektif bir ölçü talep edilerek işçinin performansının düşük olup olmadığına karar verilebilir.

  • İşçi performans düşüklüğü sebebiyle işten çıkartılabilir mi?

İşçinin performans düşüklüğü, geçici veya sürekli olabilir. Koşullara göre değişen ve birkaç haftayı aşmayan performans düşüklüğü, işçinin işten çıkartılması için geçerli sebep yapılamaz. Aksine işveren işçinin performans düşüklüğü yaşamaması için ona gerekli eğitimleri aldırmakla yükümlüdür. Duruma göre işverenin işçiye gerekli eğitimleri vermemiş olması, işçinin performans düşüklüğü sebebiyle işten çıkartılmasına engel olabilir.

Ayrıca işçinin performans düşüklüğü sebebiyle işten çıkartılmadan önce bu konuda yazılı savunmasının alınmış olması gerekir. Eğer işçinin savunması alınmadan performans düşüklüğü sebebiyle iş sözleşmesi feshedilmişse bu fesih İş Kanunu’na göre geçersiz sebeple fesih olur ve işçi 1 aylık süre içinde işe iade ile ilgili hukuki işlemleri yürüttüğü takdirde işine geri dönebilir. Buradaki en önemli unsur ise iş sözleşmesinin geçerli sebeple feshedildiğinin ispatının işverene ait olmasıdır.

  • İş sözleşmesi, işçinin performans düşüklüğü sebebiyle feshedildi ise işçi kıdem tazminatı alabilir mi?

İş Kanunu’na göre, kıdem tazminatından faydalanabilmek için işçinin o işyerinde fiili olarak 6 ay çalışmış ve iş sözleşmesinin işveren tarafından haksız / geçersiz sebeple feshedilmiş olması gerekir. Fiili 6 aylık çalışma süresine işyerindeki deneme süresi de (ortalama 2 aydır) dahildir.

Deneme süresinin amacı, işçinin niteliklerinin çalıştığı pozisyona uygun olup olmadığının anlaşılmasıdır. Dolayısıyla, işçinin performansı deneme süresi boyunca beğenilmemişse işçi deneme süresi sonunda geçerli sebeple işten çıkartılabilir ve kıdem tazminatı da alamaz.

 

Özdağ Hukuk & Danışmanlık Bürosu uzman avukatları olarak listelenen alanlarda ve diğer özel durumlara ilişkin alanlarda müvekkillerine etkin hukuki danışmanlık ve dava takibi hizmeti sunmaktayız. Yukarıda kısaca belirttiğimiz açıklamalardan sonra bize ulaşmak isterseniz Whatsapp için Tıklayın veya müvekkil hattımız olan 0544 424 84 67 numaralı telefonumuzdan ulaşabilirsiniz.

Bu İnternet Sitesi içeriğinde yer alan tüm eserler (yazı, resim, görüntü, vb.) Avukat Aybüke Özdağ'a ait olup 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu kapsamında korunmaktadır. Bu hakları ihlal eden kişiler, 5846 sayılı Fikir ve Sanat eserleri Kanunu ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda yer alan hukuki ve cezai yaptırımlara tabi olur. Avukat Aybüke Özdağ, ilgili yasal işlem başlatma hakkına sahiptir.

Bu Makaleyi Paylaş

Hukuki konuda danışmanlığa ihtiyacınız mı var? (H.içi 09:00 - 18:00)