• info@aybukeozdag.com.tr
  • 0544 424 8467

Adalet Bakanlığı istatistiklerine göre bir hukuk davasının karara bağlanması Türkiye genelinde ortalama bir yıl sürmektedir. Bu süre mahkemelere göre değişiklik göstermektedir.

Dava mahkemeye vereceğiniz bir dilekçe ile açılır. Dava dilekçesi, dava harca tabi ise harç ve gider avansının, harca tabi değil ise sadece gider avansının tahsil edilmesinden sonra ilgili mahkemeye kayıt olur ve bu tarihte davanız açılmış olur.

İşçi avukatı, iş davalarında işçinin vekilliğini üstlenen, haklarının korunmasına katkı sağlayan avukattır. İşveren avukatı ise, iş davalarında işverenin vekilliğini üstlenen, haklarının korunmasına katkı sağlayan avukattır. İşçi ve işveren arasındaki uyuşmazlıklar sebebiyle İş Mahkemelerinde davalar yürütülmekte olup vekil tarafından işçinin veyahut işverenin hakları ve talepleri doğrultusunda hareket edilerek davaların sonuçlanması sağlanır.

İş hukuku konusunda uzman avukat, işçi ve işveren arasında iş hukukuna konu uyuşmazlıkların çözümü konusunda müvekkiline gerekli tüm hukuki desteği verir. Söz konusu uyuşmazlık çerçevesinde avukatın görevi, vekilliğini yaptığı işçi veya işverenin hak kayıplarına uğramaması için dosya kapsamındaki gerekli çalışmaları yürütür ve davalardan olumlu sonuç alınması doğrultusunda hareket eder.

Evet açabilirsiniz. Fakat hukuk çok karmaşık ve incelik isteyen bir konudur. Profesyonel bir yardım hem zamandan hem paradan tasarruf sağlar. Haklı çıkmak, haklı olmaktan çok farklıdır. Nasıl bir yanlış iğne insanların hayatlarını karartabiliyorsa, duruşmada dile getirdiğiniz yanlış bir cümle, dilekçenizde yer alan hatalı bir beyan da davanızı çok zor durumlara sokabilir.

Medeni Kanun'a göre boşanabilmek için hakimin "ortak yaşamın devam ettirilebilmesinin eşlerden beklenememesi" hususunda kanaatinin oluşması gerekmektedir.

Evet. Meslekteki kazanma gücü kaybı, kazanç kaybı, çalışma gücünün azalmasından doğan kayıplar ve ekonomik geleceğin sarsılmasından doğan kayıplar ile işçinin iş kazası geçirmesindeki kusur oranı, işçinin hak ettiği maddi ve manevi tazminat bedelinin belirlenmesinde rol oynar.  Önemle belirtmek gerekir ki, işçi meydana gelen iş kazasının gerçekleşmesinde %100 kusurlu olsa dahi iş kazası tazminatına hak kazanır.

1. Adınız soyadınız, TC kimlik numaranız, ikametgah adresiniz
2. Karşı tarafın; adı soyadı (kurum ise ünvanı), biliyorsanız TC Kimlik Numarası, açık adresi.
3. Mümkün olduğunca açık ve öz şekilde aşağıdaki detayları dilekçenizde belirtiniz
a. Davanızın konusu
b. Davayı açma sebebiniz
c. İsteğiniz (dava sonucu elde etmek istediğiniz talep)
d. Yasal Dayanaklarınız
e. Delilleriniz
i. Dilekçeniz arkasına delil listesini ilave ederek bütün delillerinizi sırasıyla yazınız. Sizde olan delilleri dilekçeniz ekinde
sıra numarası vererek gösteriniz. Elinizde olmayan delillerin nereden sağlayacağınızı açık şekilde anlatınız.
f. Dava konusu olan olayın (şeyin) gerçekleştiği tarih ve sizin öğrendiğiniz tarih
g. Varsa dava konusu ile ilgili içtihatlar (önceki kesinleşmiş mahkeme kararlarından örnekler)

İletişim için Tıklayınız

Boşanma davalarında tanıkların HMK kapsamında belirlenen süreler içerisinde sunulmaması durumunda daha sonradan tanık sunulması mümkün değildir. Ancak buna istisna birkaç durum vardır. Bunlar için dilekçenizde tanık delilini yazmış olmanız gerekmektedir. Bu hususta bir hak kaybına uğramamanız için boşanma davalarına bakan Özdağ Hukuk & Danışmanlık bürosu ile iletişime geçmenizde fayda olacaktır

Davalar ve icra takipleri yetkili ve görevli mahkemeler ile yetkili icra müdürlüklerinde açılmalıdır. Hangi tür mahkemenin görevli olduğunu tespit ettikten sonra, hangi yer mahkemesinin yetkili olduğunu da belirlemeniz gerekir. Bu sorunun kısa bir cevabı olmadığı ve hatalı mahkemeye başvurmak zaman, para ve hak kayıplarına yol açabileceği için davanızı açmadan önce bu konuda bir hukukçudan veya hukuk sitemizden ön bilgi olarak yardım almanız faydalı olabilir.

Boşanma davalarında tanıkların HMK kapsamında belirlenen süreler içerisinde sunulmaması durumunda daha sonradan tanık sunulması mümkün değildir. Ancak buna istisna birkaç durum vardır. Bunlar için dilekçenizde tanık delilini yazmış olmanız gerekmektedir. Bu hususta bir hak kaybına uğramamanız için boşanma davalarına bakan Özdağ Hukuk & Danışmanlık bürosu ile iletişime geçmenizde fayda olacaktır

Dava açmak için bir avukatın yardımına başvurmak en doğrusudur. Bu alanda yeterli bilgiye sahip olduğunuza inanıyorsanız kendiniz de dava açabilirsiniz. Hukukçu olmayan kişilerin yardımıyla hareket etmeniz aleyhinize çok ciddi sonuçlar doğurabileceğinden bu kişilerin yardımına başvurmayınız. Arzuhalci olarak tabir edilen kişilerin yönlendirmesi ile hareket etmenin hak kayıplarına neden olabileceğini unutmayın.

Herhangi bir borcunuz olmamasına rağmen aleyhinize icra takibi başlatılmış ise öncelikle itiraz etmeniz gerekmektedir. Burada önemli olan icra takibinin neye dayanarak başlatıldığıdır. İcra takiplerine ilişkin yazımızı okuyarak ayrıntılı bilgi edinebilirsiniz.

Eğer iş yeriniz sigortanızı düşük gösterip maaşınızı eksik yatırıyorsa ve bunu ispatlayabilirsiniz kıdem tazminatına hak kazanabilirsiniz.

İş Kanunu uyarınca kıdem tazminatı hak kazanmak için belli şartlar vardır. Bu şartlar gerçekleştikten sonra İş Kanununda yazılı "haklı" sebeplerle iş sözleşmesinin feshedilmiş olması gerekir. Yeni bir iş bularak işten ayrılma, İş Kanununda haklı sebep olarak sayılmamıştır.

Yeni adresinizi bildirmek sizin sorumluluğunuzdur. Kendisine veya adresine kanunun gösterdiği usullere göre tebliğ yapılmış olan kimse, adresini değiştirirse, yenisini hemen tebliği yaptırmış olan yargı merciine bildirmeye mecburdur. Bu takdirde bundan sonraki tebliğler bildirilen yeni adrese yapılır. Adresini değiştiren kimse yenisini bildirmediği ve adres kayıt sisteminde yerleşim yeri adresi de tespit edilemediği takdirde, tebliğ olunacak evrakın bir nüshası eski adrese ait binanın kapısına asılır ve asılma tarihi tebliğ tarihi sayılır. Bundan sonra eski adrese çıkarılan tebliğler muhataba yapılmış sayılır.

Avukata soru sormak ücrete tabi değildir ancak hukuki danışmanlık hizmeti tabii ki her hizmet gibi ücrete tabidir. Diğer bir ifadeyle avukata sorulan soruların cevabı hukuki danışmanlık kapsamında ise yasal ücretin ödenmesi gerekir.

Avukatlık Ücreti davanın durumuna, değerine ve gerektirdiği özene göre avukat tarafından belirlenir

Hakem Heyetlerine başvuruyu E-Devlet üzerinden yapabilirsiniz

Nafaka yükümlülüğüne aykırı davranan kişi, icra takibinin kesinleşmesi ve süresinde ödenmemesi durumunda şikayet edilirse ceza alır.

İmza atılan boş senedin sonradan doldurulduğunun ispatı zor olsa da mümkündür. Öncelikle savcılığa "açığa atılan imzanın kötüye kullanılması" hakkında 6 aylık yasal süresi içerisinde şikayette bulunmalısınız. Daha sonra yapılan icra takibine itiraz ederek takibin iptali için dava açmalısınız.

İşten zorunlu olmayan nedenler dışında kendi isteği ile çıkan kişi ihbar tazminatı alamaz. İş yerine işten çıkacağını süresinde bildirmeden iş akdine son veren kişinin böyle bir hakkı yoktur.

Çekişmeli boşanma davası, eşlerin boşanmanın hukuki sonuçlarında bir anlaşmaya varamamasından doğan bir boşanma çeşididir. Şöyle ki eşler, boşanma davası sonucunda meydana gelen; nafaka, tazminat, velayet gibi konularda herhangi bir mutabakata varamamaktadır. Bunun sonucunda ise boşanma süreci doğal olarak uzamaktadır.

Anlaşmalı boşanma davası, en az 1 yıl süren evliliklerde, eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin diğerinin açtığı davayı kabul etmesi hâlinde söz konusu olur. Kanun, bu hallerde evlilik birliğinin temelinden sarsıldığı, taraflar da boşanmada anlaşmışsa evliliğin sürdürülmesinin manasız olduğu kabul edilir.

İzmir boşanma avukatı ve diğer illerdeki hukuki ihtiyaçlarınız kapsamında profesyonel avukatlarımız ile iletişim için tıklayınız

Anlaşmalı boşanma protokolü, tarafların özgür iradeleriyle belirledikleri boşanma şartlarını içerir. Anlaşmalı boşanma protokolü; boşanma sonucundaki mali durumlar ve çocukların velayeti hakkında bilgi içermek zorundadır. Ancak bunların dışındaki konular da anlaşmalı boşanma protokolü ile karara bağlanabilir.

Anlaşmalı boşanma protokolü içerisinde belirtilen konuların gereken şartları sağlamadığı anlaşıldığında davanın çekişmeli boşanma davasına dönüşmesi söz konusudur.

anunda böyle bir düzenleme yoktur. Velayet düzenlenirken çocuğun yararı, her şeyin üstünde tutulur. Velayet konusunda çocuğun yaşı çok önemlidir. Yaşı küçük ise genellikle çocuk anneye verilir. Çünkü; çocuğun anne bakımına ihtiyacı vardır. Ama, annenin çocuğa bakamayacağı veya haysiyetsiz hayat sürdüğü kanıtlanırsa velayet babaya da verilebilir. Velayet hakkı kendisinde olmayan ebeveyn, dilediği zaman velayetin değiştirilmesi davası açabilir.

Avukatlık Kanununun 178.maddesine göre, avukat talebi için baroların bünyesinde bulunan adli yardım büro ya da temsilciliklerine başvurulmasıdır Başvuru sırasında bazı belgeler talep edilir. Bu belgelerin değerlendirilmesi sonrasında gerekli koşulları taşıyan kişilere ücretsiz avukat görevlendirilmesi yapılır.

• Maaş, fazla çalışma ücreti, genel tatil ücreti, hafta tatili ücreti, yıllık izin ücreti gibi ücretler, işçinin iş sözleşmesinin feshedildiği tarihinden itibaren 5 yıllık zamanaşımına tabiidir. Yani, 6 Haziran 2022'de işten çıkan bir işçi geçmişe dönük olarak fazla mesai ücreti alacağını 6 Haziran 2027'ye kadar talep edebilir. 

• Sendikal tazminat, işe başlatmama tazminatı, kötüniyet tazminatı, eşit işlem borcuna aykırılık nedeniyle tazminat, maddi ve manevi tazminat, çalışma belgesinin zamanında verilmemesinden kaynaklanan tazminat, askerlik sonrası işe almama nedeniyle öngörülen tazminat gibi tazminatlar ise 10 yıllık zamanaşımına tabidir.

Tahliye taahhütnamesi, kiracının konut ve çatılı işyerini belirli bir tarihte boşaltmayı taahhüt ettiği yazılı belgedir. Türk Borçlar Kanunu’nun 352/1 hükmü gereği kiracı, kullanılanın teslim edilmesinden sonra, kiraya verene karşı yazılı bir bildirimle tahliye taahhüdü vermiş olduğu halde kiralananı boşaltmamışsa kiraya veren, bu tarihten başlamak üzere bir ay içerisinde icraya başvurmak ve dava açmak suretiyle sona erdirebilir.

Hukuki konuda danışmanlığa ihtiyacınız mı var? (H.içi 09:00 - 18:00)