• info@aybukeozdag.com.tr
  • 0544 424 8467
Blog Photo

TÜFE (TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ) OCAK 2024

Şubat 2024 çatılı işyerleri ve konutlarda kira artış oranı belli oldu. Ocak 2024'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) 12 aylık ortalama %54,72 oldu. Açıklanan Tüfe ise %64,86'tür.

Blog Photo

Ticaret Bakanlığı Yiyecek-İçecek Hizmeti Sunan İşyerlerinin Tarife Ve Fiyat Listelerine Yeni Düzenlemeler Getirdi

Restoran Ve Lokantalara Fiyat Listesi Zorunluluğu - Mevzuat hükümlerinde fiyat tarife ve listelerinin tüketiciler tarafından kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde bulundurulması gerekmektedir.

Blog Photo

CMK (CEZA MUHAKEMESİ KANUNU) GEREĞİNCE GÖREVLENDİRİLEN MÜDAFİ VE VEKİLLERE YAPILACAK ÖDEMELERE İLİŞKİN 2024 YILI TARİFESİ

CMK (Ceza Muhakemesi Kanunu) gereğince görevlendirilen müdafi ve vekillere yapılacak ödemelere ilişkin 2024 yılı tarifesi 13.01.2024 tarih 32428 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

Blog Photo

2024 YILI UZLAŞTIRMACI ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

Adalet Bakanlığının "2024 Yılı Uzlaştırmacı Asgari Ücret Tarifesi" 31.12.2023 tarih 32416 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Blog Photo

TÜFE (TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ) ARALIK 2023

Ocak 2023 çatılı işyerleri ve konutlarda kira artış oranı belli oldu. Aralık 2023'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) 12 aylık ortalama %53,86 oldu. Açıklanan Tüfe ise %64,77'tür.

Blog Photo

Ticari mal ve hizmet tedarikinde uygulanan temerrüt faizi yükseltildi

Temerrüt Faiz Oranı 2024 I Ticari işletmeler arasındaki mal ve hizmet tedarikinde uygulanacak temerrüt faiz oranını yüzde 48'e çıkardı.

Blog Photo

Reeskont ve Avans İşlemlerine Uygulanacak Faiz Oranları Yeniden Belirlendi

Bankamızca, vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık %43,25, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık %44,22 olarak tespit edilmiştir.

Blog Photo

Davalarda Uygulanan Parasal Sınırlar 2024

25.11.2023 tarih 32380 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğü giren Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2024 yılında davalarda uygulanacak parasal sınırlar belirlenmiştir.

Blog Photo

Tüketici Hakem Heyeti'ne Başvurularda Parasal Sınır Artırıldı

Tüketici Hakem Heyeti'ne başvuru sınırı 01.01.2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 104.000 (yüzdört bin) TL'ye çıkarıldı.

Blog Photo

TÜFE (TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ) KASIM 2023

Kasım 2023'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) 12 aylık ortalama %53,40 oldu. Açıklanan Tüfe ise %61,98'tür.

Hukuki konuda danışmanlığa ihtiyacınız mı var? (H.içi 09:00 - 18:00)