• info@aybukeozdag.com.tr
  • 0544 424 8467
Blog Photo

ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLERDE ASGARİ SERMAYE TUTARLARI ARTIRILDI

25/11/2023 tarihli ve 32380 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 7887 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca, 01 Ocak 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, Anonim ve Limited şirketlerin Türk Ticaret Kanunu'nda düzenlenen en az sermaye tutarları artırılmıştır.

Blog Photo

Yargıtay 5. Hukuk Dairesi 2023/5010 E., 2023/9949 K.

Herhangi bir sözleşmeden doğan para borcunun tahsili için başlatılan icra takibi, sözleşmenin uygulanacağı yerdeki icra dairesinde başlatılmalıdır.

Blog Photo

Yargıtay 8. Ceza Dairesi 2021/4416 E., 2023/7958 K.

Banka hesabı suç örgütü tarafından kullanılan kişi, havale işlemi yapılan IP adresi ve diğer delillerin toplanması sonucu ilgili suçlamayı bertaraf ederek beraat edebilir.

Blog Photo

TÜFE (TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ) EKİM 2023

Ekim 2023'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) 12 aylık ortalama %54,26 oldu. Açıklanan Tüfe ise %61,36'tür.

Blog Photo

Günlük veya Kısa Süreli Konut Kiralayanlara Bakanlık Düzenlemesi

02.11.2023 tarih 32357 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Konutların Turizm Amaçlı Kiralanmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Turizm Bakanlığından izin belgesi olmayan Airbnb vb. konaklama hizmeti sunan platformlar üzerinden konut kiralayamayacak.

Blog Photo

Konut Kiralarında %25 Kira Artış Oranı Sınırlaması Uzatıldı

Konut Kiralarında %25 Kira Artış Sınırlaması 01 Temmuz 2024 Tarihine Kadar Uzatıldı

Blog Photo

TÜFE (TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ) EYLÜL 2023

Eylül 2023'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) 12 aylık ortalama %65,55 oldu. Açıklanan Tüfe ise %47,44'tür.

Blog Photo

Reeskont ve Avans İşlemlerine Uygulanacak Faiz Oranları Yeniden Belirlendi

Reeskont ve Avans İşlemlerine Uygulanacak Faiz Oranları Yeniden Belirlendi

Blog Photo

2023 - 2024 Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi

2023 - 2024 Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 21.09.2023 tarih 32316 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi

Blog Photo

TÜFE (TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ) AĞUSTOS 2023

Ağustos 2023'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) 12 aylık ortalama %56,28 oldu. Açıklanan Tüfe ise %58,94'tür.

Hukuki konuda danışmanlığa ihtiyacınız mı var? (H.içi 09:00 - 18:00)