• info@aybukeozdag.com.tr
  • 0544 424 8467
News Photo

Kira Alacağına İtirazın İptali Dava Dilekçesi

İZMİR NÖBETÇİ SULH HUKUK MAHKEMESİNE,

 

DAVACI                                 : (Ad, Soyad)

VEKİLİ                                   : Av. (Ad, Soyad)

DAVALI                                 : (Ad, Soyad)

 

KONU                                   : 

 

AÇIKLAMALAR                   :

1. Davacı müvekkil …’da bulunan, tapuda ..’da kayıtlı …m2 taşınmazın ..m2’sine yani  hissesine sahip olup paydaştır. Davacı müvekkilin payı karşılığına isabet eden dükkan da … başlangıç tarihli kira sözleşmesi ile davalıya kiralanmıştır.

2. Davacı müvekkilim tapuda sahibi olduğu hisseye tekabül eden dükkanını kiraya verdiği ve kira paraları ödenmediği için …. İcra Müdürlüğünün … Esas sayılı dosyasından icra takibine geçmiştir. 

3. Tapudaki paylar oranında davalı müvekkilim ile dava dışı …. arasında fiili bir kullanım biçimi oluşmuş ve buna göre de taşınmazın …’ine isabet eden dükkan davalı müvekkilimin fiili kullanımındadır. Paylı mülkiyette paydaşlar arasında fiili bir kullanım biçimi oluşmuş ise tapuda yapılacak resmi taksime ve şüyun satış suretiyle giderilmesine yahut o yerde imar uygulaması yapılmasına kadar korunması akde vefa kuralının yanında Türk Medeni Kanununun 2. maddesinde düzenlenen iyi niyet kuralının da bir gereğidir.

4. Kiraya verilen gayrimenkulun tamamı değil … hissesine tekabül eden dükkan olması, kiraya da … hisse sahibi paydaş tarafından verilmiş olması, kira sözleşmesindeki imzanın borçlu tarafından inkar edilmemiş olması sebepleriyle, herhangi bir ödeme belgesi ibraz edemeyen borçlunun itirazının iptaline ve %20 icra inkar tazminatına hükmedilmesini talep ederiz.

HUKUKİ SEBEPLER          : TMK/2, İİK, TBK/313 ve ilgili diğer mevzuat.

SONUÇ VE İSTEM           : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle; davamızın kabulüne,  …. İcra Müdürlüğünün … Esas sayılı dosyasına yapılan itirazın iptaline ve davalının %20 icra inkar tazminatına hükmedilmesine, yargılama masrafları ile vekalet ücretinin davalı tarafa yükletilmesine karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz.

 

Saygılarımla,

(Tarih)

DAVACI VEKİLİ

Av. (Ad, Soyad, İmza)

 

Özdağ Hukuk & Danışmanlık Bürosu uzman avukatları olarak listelenen alanlarda ve İzmir Gayrimenkul Avukatı alanlarında ve diğer özel durumlara ilişkin alanlarda müvekkillerine etkin hukuki danışmanlık ve dava takibi hizmeti sunmaktadır. Yukarıda kısaca belirttiğimiz açıklamalardan sonra bize ulaşmak isterseniz Whatsapp için Tıklayın veya müvekkil hattımız olan 0544 424 84 67  numaralı telefonumuzdan ulaşabilirsiniz.

Bu İnternet Sitesi içeriğinde yer alan tüm eserler (yazı, resim, görüntü, vb.) Avukat Aybüke Özdağ'a ait olup 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu kapsamında korunmaktadır. Bu hakları ihlal eden kişiler, 5846 sayılı Fikir ve Sanat eserleri Kanunu ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda yer alan hukuki ve cezai yaptırımlara tabi olur. Avukat Aybüke Özdağ, ilgili yasal işlem başlatma hakkına sahiptir.

Bu Makaleyi Paylaş

Yorum

Hukuki konuda danışmanlığa ihtiyacınız mı var? (H.içi 09:00 - 18:00)