• info@aybukeozdag.com.tr
  • 0544 424 8467
News Photo

Doğum Sürelerinin Borçlanılması Dava Dilekçesi

İZMİR...… İŞ MAHKEMESİ'NE

DAVACI                                   : (Ad, Soyad, TC, Adres)

VEKİLİ                          : (Ad, Soyad, TC, Adres)

DAVALI                        : (Ad, Soyad, TC, Adres)

KONU                          :Doğum sürelerinin borçlanılması isteminin kabulünü içerir dilekçedir.

AÇIKLAMALAR          :

1 – Müvekkil …/ …/ … tarihinde … adlı işyerinde (EK-1) çalışmaya başlamış olup …/ …/ … tarihinde evlenmiş (EK-2) ve bu evliliğinden …/ …/ … ve …/ …/ … tarihlerinde  … ve … isimli iki kız çocuğu olmuştur. (EK-3)  Müvekkil çocuklarının doğumu nedeni ile … gün ücretsiz izin (EK-4) kullanmıştır.

2 - 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 41. Maddesi uyarınca, Kanunları gereği verilen ücretsiz doğum ya da analık izni süreleri ile 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalı kadının, iki defaya mahsus olmak üzere doğum tarihinden sonra iki yıllık süreyi geçmemek kaydıyla hizmet akdine istinaden işyerinde çalışmaması ve çocuğunun yaşaması şartıyla talepte bulunulan sürelerin borçlanılabileceği düzenlenmiştir.

3 - Müvekkil, Sosyal Güvenlik Kurumu … Bölge Müdürlüğü’ne …/ …/ … tarihinde vermiş olduğu dilekçe (EK-5) ile doğum sürelerini borçlanma talebinde bulunmuş ve ilgili kurum tarafından kendisine tebliğ edilen …/ …/ … tarihli cevabi yazıda (EK-6), 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 41. maddesinde yer alan düzenlemenin, kanunun yürürlük tarihinden önceki doğum olaylarına uygulanamayacağı gerekçe gösterilerek müvekkilin borçlanma talebi reddedilmiştir.

4 - Mahkemenizce müvekkilin borçlanma talebinin kabulüyle, kurum nezdinde bulunan … prim gün sayısı, kurum tarafından reddedilen sürenin de eklenmesiyle … prim gün olacaktır. Borçlanma sürelerinin eklenmesi sonucu müvekkilin emeklilik hakkı doğacak olup tüm bu nedenlerden dolayı huzurdaki işbu davayı açmak mecburiyeti doğmuştur.

HUKUKİ DELİLLER    :   …/ …/ … tarihli … işyeri kayıtları,   Evlilik cüzdanı,                                              …/ …/ … ve …/ …/ … tarihli Doğum Tutanakları,  Ücretsiz İzin Kağıdı,  …/ …/ … tarihinde verilen dilekçe, …/ …/ … tarihli Kurum cevabi yazı.

HUKUKİ SEBEPLER     : 5510 sayılı Kanun,  5521 sayılı Kanun ve ilgili sair mevzuat.

SONUÇ VE İSTEM         : Açıklanan nedenlerle, müvekkilimin doğum sürelerinin borçlanılması isteminin kabulü, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesi yönünde karar verilmesini vekaleten talep ederiz.

(Tarih)

DAVACI VEKİLİ

(Ad, Soyad, İmza)

 

Özdağ Hukuk & Danışmanlık Bürosu uzman avukatları olarak listelenen alanlarda ve izmir iş hukuku avukatı alanlarında ve diğer özel durumlara ilişkin alanlarda müvekkillerine etkin hukuki danışmanlık ve dava takibi hizmeti sunmaktadır. Yukarıda kısaca belirttiğimiz açıklamalardan sonra bize ulaşmak isterseniz Whatsapp için Tıklayın veya müvekkil hattımız olan 0544 424 84 67  numaralı telefonumuzdan ulaşabilirsiniz.

Bu İnternet Sitesi içeriğinde yer alan tüm eserler (yazı, resim, görüntü, vb.) Avukat Aybüke Özdağ'a ait olup 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu kapsamında korunmaktadır. Bu hakları ihlal eden kişiler, 5846 sayılı Fikir ve Sanat eserleri Kanunu ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda yer alan hukuki ve cezai yaptırımlara tabi olur. Avukat Aybüke Özdağ, ilgili yasal işlem başlatma hakkına sahiptir.

Bu Makaleyi Paylaş

Yorum

Hukuki konuda danışmanlığa ihtiyacınız mı var? (H.içi 09:00 - 18:00)