• info@aybukeozdag.com.tr
  • 0544 424 8467
News Photo

Kira Ödenmemesi Sebebiyle İşyeri Tahliyesi - İtirazın İptali Dava Dilekçesi

İZMİR NÖBETÇİ SULH HUKUK MAHKEMESİ'NE

İCRA DOSYA NO :

DAVACI                           : (Ad, Soyad, T.C. Kimlik No., Adres)

VEKİLİ                              : Av.(Ad, Soyad, Adres)

DAVALI                            : …..

KONU                              : Ödenmeyen kira borçları sebebiyle ….. İcra Dairesi … nolu dosyasına kayden yapılan takibe borçlunun itiraz etmesi sebebiyle borçlunun itirazlarının iptali ile tahliye istemine ilişkindir.

AÇIKLAMALAR             :

1 – Davalı … , müvekkile ait ………. adresinde yer alan taşınmazı işyeri olarak kullanmaktadır. Müvekkil ile davalı arasında taşınmazın kira bedeline ilişkin davalı tarafından …..-TL kira bedelinin her ayın 20. günü ödenmesi kararlaştırılmış ise de  ….  Davalı tarafından .... tarihinden beri kira bedelleri ödenmemiştir.

2 – Davalı taraf ile  defalarca ödeme yapılmasına ilişkin olarak görüşülmüş ise de davalı taraf bugün yarın ödeyeceğini belirterek müvekkili aylarca oyalamış bu süreçte herhangi bir ödeme de yapmamıştır.

3 –… İcra Müdürlüğü … numaralı dosyasında davalı aleyhine ….. aylarına ilişkin borçlara ve tahliyeye ilişkin icra takibi başlatılmış ise de davalı tarafça takibe haksız olarak itiraz edilmiş ve takip durdurulmuştur.

Belirtilen sebeplerle Sayın mahkeme nezdinde kira bedellerinin ödenmemesi sebebiyle tahliye, takibe haksız itirazın iptali ile kira alacaklarının tahsili ile icra inkar tazminatına hükmedilmesini talep etme zorululuğumuz hasıl olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER       : Türk Borçlar Kanunu, İcra İflas Kanunu ve sair ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER        :  … Nolu İcra Dosyası vs. deliller

SONUÇ VE İSTEM         : Yukarıda açıklanan sebeplerle, davalının haksız itirazının iptalini, kira bedellerinin ödenmesini, davalının meskenden tahliyesini ve haksız itirazdan ötürü % 20 icra inkâr tazminatı, vekâlet ücreti ve dava masraflarının karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesi saygılarımızla vekaleten arz ve talep ederiz..

(Tarih)

DAVACI VEKİLİ

(Ad, Soyad, İmza)

 

Özdağ Hukuk & Danışmanlık Bürosu uzman avukatları olarak listelenen alanlarda ve izmir gayrimenkul avukatı alanlarında ve diğer özel durumlara ilişkin alanlarda müvekkillerine etkin hukuki danışmanlık ve dava takibi hizmeti sunmaktadır. Yukarıda kısaca belirttiğimiz açıklamalardan sonra bize ulaşmak isterseniz Whatsapp için Tıklayın veya müvekkil hattımız olan 0544 424 84 67  numaralı telefonumuzdan ulaşabilirsiniz.

Bu İnternet Sitesi içeriğinde yer alan tüm eserler (yazı, resim, görüntü, vb.) Avukat Aybüke Özdağ'a ait olup 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu kapsamında korunmaktadır. Bu hakları ihlal eden kişiler, 5846 sayılı Fikir ve Sanat eserleri Kanunu ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda yer alan hukuki ve cezai yaptırımlara tabi olur. Avukat Aybüke Özdağ, ilgili yasal işlem başlatma hakkına sahiptir.

Bu Makaleyi Paylaş

Yorum

Hukuki konuda danışmanlığa ihtiyacınız mı var? (H.içi 09:00 - 18:00)