• info@aybukeozdag.com.tr
  • 0544 424 8467
News Photo

Nafakanın Kaldırılması Davası Cevap Dilekçesi

İZMİR….. AİLE MAHKEMESİNE

DAVALI                               : (Ad, Soyad, T.C. Kimlik No., Adres)

VEKİLİ                                : Av.(Ad, Soyad, Adres)

DAVACI                              : (Ad, Soyad, Adres/Unvan)

KONU                   : Davacı tarafça talep edilen nafakanın kaldırılması istemi hakkında cevap ve itirazlarımızın sunulmasıdır.

AÇIKLAMALAR           : Davacı tarafından Sayın Mahkemeye sunulmuş olan dava dilekçesi ile müşterek çocuklar için ödenen nafakanın kaldırılması /azaltılması talep edilmişse de aşağıda izah olunan sebepler ile haksız taleplerinin reddi gerekmektedir.

1 -Davacı, mahkemeye sunulan belgeler ile aylık ödemeler aldığını belirtmektedir. Ancak yapmış olduğu işin niteliği nazara  alındığında belirtmiş olduğu maaş tutarı gerçeğe aykırıdır. Davacının tecrübeleri ve eğitim seviyesi de dikkate alındığında almış olduğunu iddia ettiği maaş çok düşüktür.

2- Müvekkil ….. davacı taraf ile müşterek çocuklarının tüm bakımlarıyla ilgilendiği için çalışamamaktadır. Dilekçemiz ekine sunmuş olduğumuz makbuzlarda görüleceği üzere müşterek çocukların okul ve sağlık masrafı …..TL’dir. Davacının nafaka olarak ödediği bedel sağlık masraflarını dahi karşılamaya yetmemektedir. Kaldı ki çocukların yeme, içme , barınma, kıyafet ve sosyal aktivitelere katılmasına ilişkin masrafların büyük bir kısmı müvekkilin ailesi tarafından karşılamaktadır. Aktif geliri bulunmayan müvekkile aldığı nafaka yetmemektedir.

3 – Davacı tarafın nafakanın kaldırılması veya azaltılması taleplerinin müşterek çocukların menfaatleri düşünüldüğünde reddi gerekmektedir.

SONUÇ VE İSTEM         : Yukarıda arz ve izah olunan sebepler ile davacının müşterek çocuklar lehine tesis edilen nafaka miktarının kaldırılması yahut düşürülmesi talebinin reddine karar verilmesini Sayın Mahkeme’den vekaleten talep ederiz.

 

 

(Tarih)

DAVALI VEKİLİ

(Ad, Soyad, İmza)

 

Özdağ Hukuk & Danışmanlık Bürosu uzman avukatları olarak listelenen alanlarda ve izmir boşanma avukatı alanlarında ve diğer özel durumlara ilişkin alanlarda müvekkillerine etkin hukuki danışmanlık ve dava takibi hizmeti sunmaktadır. Yukarıda kısaca belirttiğimiz açıklamalardan sonra bize ulaşmak isterseniz Whatsapp için Tıklayın veya müvekkil hattımız olan 0544 424 84 67  numaralı telefonumuzdan ulaşabilirsiniz.

Bu İnternet Sitesi içeriğinde yer alan tüm eserler (yazı, resim, görüntü, vb.) Avukat Aybüke Özdağ'a ait olup 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu kapsamında korunmaktadır. Bu hakları ihlal eden kişiler, 5846 sayılı Fikir ve Sanat eserleri Kanunu ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda yer alan hukuki ve cezai yaptırımlara tabi olur. Avukat Aybüke Özdağ, ilgili yasal işlem başlatma hakkına sahiptir.

Bu Makaleyi Paylaş

Yorum

Hukuki konuda danışmanlığa ihtiyacınız mı var? (H.içi 09:00 - 18:00)