• info@aybukeozdag.com.tr
  • 0544 424 8467
News Photo

Güvence Hesabı’ndan Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Dava Dilekçesi

İZMİR NÖBETÇİ ………. MAHKEMESİ’NE

DAVACI                           : (Ad, Soyad, T.C. Kimlik No., Adres)

VEKİLİ                              : Av.(Ad, Soyad, Adres)

DAVALI                            : Güvence Hesabı

KONU                              : ….. tarihinde …. plaka sayılı araç sürücüsünün müvekkilin desteğine çarparak vefat etmesine neden olması sonucunda destekten yoksun kalma tazminatına hükmedilmesi istemidir.  

DAVA DEĞERİ               : Fazlaya ilişkin haklarımız saklı tutulmak üzere harca esas değer olmak üzere ….. -TL’dir.

AÇIKLAMALAR             :

1 – …/…/… tarihinde ….. plaka sayılı araç sürücüsü ……… adresinde araçlar için kırmızı ışık yandığı sırada yüksek hızla seyrederken müvekkilin eşi ……. yaya durumunda karşıdan karşıya geçmek isterken aracın kendisine çarpması sonucu vefat etmiştir. (EK-1) Olayda kaza tespit tutanağında da görüldüğü (EK-2) üzere …. plaka sayılı araç kırmızı ışıkta geçmesi ve hız sınırı 70 olarak belirtilen alanda 110 km hızla seyretmesi sonucunda tam kusurlu durumdadır.  

2 – Müvekkilin eşi müteveffa ……., …/…/… tarihinden vefatına kadar  ….. adlı kurumda ….. yıl aylık …..- TL maaş ile ……. öğretmen olarak çalışmıştır. 37 yaşında ve ev hanımı olan müvekkilin barınmasında ve diğer ihtiyaçlarında kendisine  destek olmuştur. Mezkur kaza sebebiyle müvekkil en büyük destekçisini kaybetmiştir.

3 – Konu ile ilgili ….. Savcılığı …..  nolu soruşturma dosyasında cezai takibat devam etmektedir.

4-  Müvekkil tarafından  …/…/… tarihinde kazaya sebebiyet veren …. Plaka sayılı aracın Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası olmamasından ötürü Güvence Hesabı’na zararın karşılanması, destekten yoksun kalma tazminatı ve gelir bağlanması için başvurmuştur. Ancak Kurum tarafından müvekkile ……-TL ödeme yapmış olup, ödeme haksız bir şekilde asgari ücret üzerinden hesaplanmıştır. (EK-3) Hesaplamada müvekkilin desteğinin kazancının dikkate alınarak aktüer bilirkişisi marifetiyle tazminatın hesaplanması gerekmektedir.

İzah edilen sebeplerle desteğin vefatı sonucunda müvekkilin destekten yoksun kalacağı ……....-TL’nin fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla davalı Güvence Hesabı’ndan tahsili için için işbu davayı açma zorunluğumuz doğmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER       : Türk Borçlar Kanunu, Sigortacılık Kanunu, Karayolları Trafik Kanunu ve sair ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER         : Kaza Tespit Tutanağı, Hastane Ölüm Raporu, …… Savcılığı .. nolu Soruşturma Dosyası, Kuruma Başvuru Dilekçesi, Kurumdan Gelen Cevap Dilekçesi, Bilirkişi vs. deliller

SONUÇ VE İSTEM         : Yukarıda açıklanan sebeplerle, fazlaya ilişkin haklarımız saklı tutulmak üzere davanın kabulü ile …-TL destekten yoksun kalma tazminatının …/../.. tarihinden itibaren işleyecek avans failizyle birlikte davalı kurumdan tahsiline, yargılama giderlerinin davalı tarafa yükletilmesine karar verilmesini saygılarımızla vekaleten talep ederiz..

(Tarih)

DAVACI VEKİLİ

(Ad, Soyad, İmza)

EKLER :

1- Hastane Ölüm Raporu

2- Kaza Tespit Tutanağı

3- Güvence Hesabına Başvuru Dilekçesi ve Güvence Hesabının Cevap Dilekçesi

 

Özdağ Hukuk & Danışmanlık Bürosu uzman avukatları olarak listelenen alanlarda ve izmir sigorta avukatı alanlarında ve diğer özel durumlara ilişkin alanlarda müvekkillerine etkin hukuki danışmanlık ve dava takibi hizmeti sunmaktadır. Yukarıda kısaca belirttiğimiz açıklamalardan sonra bize ulaşmak isterseniz Whatsapp için Tıklayın veya müvekkil hattımız olan 0544 424 84 67  numaralı telefonumuzdan ulaşabilirsiniz.

Bu İnternet Sitesi içeriğinde yer alan tüm eserler (yazı, resim, görüntü, vb.) Avukat Aybüke Özdağ'a ait olup 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu kapsamında korunmaktadır. Bu hakları ihlal eden kişiler, 5846 sayılı Fikir ve Sanat eserleri Kanunu ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda yer alan hukuki ve cezai yaptırımlara tabi olur. Avukat Aybüke Özdağ, ilgili yasal işlem başlatma hakkına sahiptir.

Bu Makaleyi Paylaş

Yorum

Hukuki konuda danışmanlığa ihtiyacınız mı var? (H.içi 09:00 - 18:00)