• info@aybukeozdag.com.tr
  • 0544 424 8467
News Photo

İlamsız İcra Takibi Yetkiye ve Borca İtiraz - İtiraz Dilekçesi

İZMİR …… İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE

DOSYA NO                     : …./….E.

İTİRAZ EDEN BORÇLU  : ………………………..

VEKİLİ                              : Av.(Ad, Soyad, Adres)

ALACAKLI                       : ……………………….

VEKİLİ                              : Av.(Ad, Soyad, Adres)

KONU                             : Müvekkil aleyhine İcra Müdürlüğünüz …/…. numarasına kayden başlatılan ve ../../.. tarihinde tebliğ edilen ödeme emrine ilişkin itirazlarımızın sunulmasıdır.  

AÇIKLAMALAR             :

Alacaklı tarafından müvekkilimiz aleyhine İcra Müdürlüğünüz …/…. numarasına kayden …..-TL bedel için ilamsız icra takibi başlatılmıştır. ../../.. tarihinde icra takibine konu ödeme emri müvekkilimize tebliğ edilmiş olup, yasal süresi içerisinde ödeme emrine borca ve ferilerine ve yetkiye açıkça itiraz etmekteyiz.

1 – Müvekkilimizin, alacaklı firmaya herhangi bir borcu bulunmamaktadır. Bu nedenle, takibe, ödeme emrine, borca, faiz oranına ve işlemiş faize, ferilerine itiraz etmekteyiz.

2 – Taraflar arasındaki ../../.. tarihli sözleşme gereği taraflar arasında uyuşmazlık bulunması halinde yetkili icra dairelerinin ……… olduğu belirlenmiş olup, İcra Müdürlüğü’nün yetkisine de itiraz etmekteyiz.

HUKUKİ SEBEPLER       : İcra ve İflas Kanunu Kanunu ve sair ilgili mevzuat.

SONUÇ VE İSTEM         : Yukarıda açıklanan sebeplerle, yasal süresi içerisinde takibe, ödeme emrine, borca, faiz oranına ve işlemiş faize, ferilerine ve İcra Müdürlüğü’nün yetkisine açıkça itiraz etmiş bulunduğumuzdan, açılan icra takibinin durdurulmasına karar verilmesini saygılarımızla vekaleten arz ve talep ederiz.

(Tarih)

BORÇLU VEKİLİ

(Ad, Soyad, İmza)

 

Özdağ Hukuk & Danışmanlık Bürosu uzman avukatları olarak listelenen alanlarda ve İzmir İcra ve İflas Avukatı alanlarında ve diğer özel durumlara ilişkin alanlarda müvekkillerine etkin hukuki danışmanlık ve dava takibi hizmeti sunmaktadır. Yukarıda kısaca belirttiğimiz açıklamalardan sonra bize ulaşmak isterseniz Whatsapp için Tıklayın veya müvekkil hattımız olan 0544 424 84 67  numaralı telefonumuzdan ulaşabilirsiniz.

Bu İnternet Sitesi içeriğinde yer alan tüm eserler (yazı, resim, görüntü, vb.) Avukat Aybüke Özdağ'a ait olup 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu kapsamında korunmaktadır. Bu hakları ihlal eden kişiler, 5846 sayılı Fikir ve Sanat eserleri Kanunu ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda yer alan hukuki ve cezai yaptırımlara tabi olur. Avukat Aybüke Özdağ, ilgili yasal işlem başlatma hakkına sahiptir.

Bu Makaleyi Paylaş

Yorum

Hukuki konuda danışmanlığa ihtiyacınız mı var? (H.içi 09:00 - 18:00)