• info@aybukeozdag.com.tr
  • 0544 424 8467
News Photo

Devre Mülk Sözleşmesinin İptali Dava Dilekçesi

İZMİR….... MAHKEMESİ’NE

DAVACI                           : (Ad, Soyad, T.C. Kimlik No., Adres)

VEKİLİ                              : Av.(Ad, Soyad, Adres)

DAVALI                            : (Ad, Soyad, T.C. Kimlik No., Adres)

KONU                           : /…/… tarihli devre mülk sözleşmesinin iptali ile müvekkilimizce ödenen ……… TL’nin davalıdan tahsili talebimizdir.

AÇIKLAMALAR             :

Müvekkil ile davalı arasında ../../.. tarihinde imzalanan sözleşme (EK-1)  ile … İli, …. İlçesi, … ada … parselde bulunan ….. devre mülkün … hafta kullanımı karşılığında …-TL ödenmiştir.

Müvekkil ../../.. tarihinde yasal süresi içerisinde …. Noterliği … Yevmiye Numaralı İhtarname (EK-2) ile davalı tarafa cayma hakkını kullandığını bildirerek ödenen …-TL’nin iadesini talep etmiştir. Ancak davalı tarafça ihtarnameye cevap verilmediği gibi herhangi bir ödeme de yapılmamıştır.

Açıklanan sebeplerle ../../.. tarihli Devre Mülk sözleşmesinin iptali ile peşin ödenen ….. TL’nin../../.. tarihinden itibaren işleyecek avans faizi ile iadesi için huzurdaki davanın açılma zorunluluğu hasıl olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER       : Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun  ve sair ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER     : ../../.. tarihli Devre Mülk sözleşmesi, …. Noterliği … Yevmiye Numaralı İhtarname, tanık beyanları vs. deliller.

SONUÇ VE İSTEM         : Yukarıda arz ve izah olunan nedenlerle davamızın kabulü ile, ../../.. tarihli Devre Mülk sözleşmesinin iptali ile peşin ödenen ….. TL’nin../../.. tarihinden itibaren işleyecek faiziyle davalıdan tahsiline, yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini saygılarımızla vekaleten talep ederiz.

(Tarih)

DAVACI VEKİLİ

(Ad, Soyad, İmza)

EKLER:

EK 1- ../../.. tarihli Devre Mülk sözleşmesi

EK 2- …. Noterliği … Yevmiye Numaralı İhtarname

 

Özdağ Hukuk & Danışmanlık Bürosu uzman avukatları ile izmir sözleşme avukatı alanlarında ve diğer özel durumlara ilişkin alanlarda müvekkillerine etkin hukuki danışmanlık ve dava takibi hizmeti sunmaktadır. Yukarıda kısaca belirttiğimiz açıklamalardan sonra bize ulaşmak isterseniz Whatsapp için Tıklayın veya müvekkil hattımız olan 0544 424 84 67  numaralı telefonumuzdan ulaşabilirsiniz.

Bu İnternet Sitesi içeriğinde yer alan tüm eserler (yazı, resim, görüntü, vb.) Avukat Aybüke Özdağ'a ait olup 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu kapsamında korunmaktadır. Bu hakları ihlal eden kişiler, 5846 sayılı Fikir ve Sanat eserleri Kanunu ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda yer alan hukuki ve cezai yaptırımlara tabi olur. Avukat Aybüke Özdağ, ilgili yasal işlem başlatma hakkına sahiptir.

Bu Makaleyi Paylaş

Yorum

Hukuki konuda danışmanlığa ihtiyacınız mı var? (H.içi 09:00 - 18:00)