• info@aybukeozdag.com.tr
  • 0544 424 8467
News Photo

Emeklilik Nedeniyle İşten Ayrılma Talebi - İhtarname

İHTARNAME


KEŞİDECİ                        : (Ad, Soyad, T.C. Kimlik No., Adres)

VEKİLİ                              : Av.(Ad, Soyad, Adres)

MUHATAP                      : (İşyeri Unvanı, Adres)

KONU                              : Aşağıdaki hususların muhataba ihtarından ibarettir.

AÇIKLAMALAR             :

Müvekkilimiz tarafınıza ait …….. işyerinde ../…/.. tarihinden bu yana 4/a kapsamında sigortalı ….. olarak görev yapmaktadır. Müvekkilimiz 4857 ve 1475 sayılı iş kanunun 14. maddesinin birinci fıkrasının (5) numaralı bendi gereği ../../.. tarihi itibariyle, 15 yıl sigortalılık süresi ve 3600 gün prim ödeme süresini tamamlamıştır. İhtarname ekinde bu hususu gösterir Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı’na ait ……….. sayılı ../../.. tarihli ve kıdem tazminatına esas yazıda sunulmaktadır. (EK-1)

Müvekkilimizin, ../../.. fesih tarihi itibariyle 15 yıl sigortalılık 3600 gün prim şartını sağlamış olması nedeniyle iş sözleşmesini sona erdirerek iş yerinizden ayrıldığını ihtar ederiz. Müvekkilimizin fazlaya ilişkin hakları saklı tutulmak kaydıyla ödenmeyen …-TL kıdem tazminatının ve eksik ödenen fazla mesai, genel tatil, UGBT, maaş ve tüm işçi alacaklarının karşılığı toplam …-TL’nin …/…/.. tarihine kadar ödenmesi talebimizi bildiririz. Müvekkilimizin konu alacaklarının ödenmemesi halinde yasal yollara başvuracağımızı, bu sebeple ortaya çıkacak mahkeme noter vb. masrafların tahsili yoluna gideceğimizi ihbaren ve ihtaren bildiririz.

(Tarih)

KEŞİDECİ VEKİLİ

(Ad, Soyad, İmza)


EK - Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı’na ait ……….. sayılı ../../.. tarihli ve kıdem tazminatına esas yazı


SAYIN NOTER; Üç nüsha olarak hazırlanan iş bu ihtarnamenin birer suretinin muhataba tebliğini, bildiri şerhine kapsayan bir suretinin tarafımıza verilmesini, bir suretinin de dairenizde saklanmasını vekâleten talep ederim.


(Tarih)

KEŞİDECİ VEKİLİ

(Ad, Soyad, İmza)

Bu Makaleyi Paylaş

Yorum

Hukuki konuda danışmanlığa ihtiyacınız mı var? (H.içi 09:00 - 18:00)