• info@aybukeozdag.com.tr
  • 0544 424 8467
News Photo

İHTİYAÇ NEDENİYLE TAHLİYE - İHTARNAME

İHTİYAÇ NEDENİYLE TAHLİYE İHTARNAME ÖRNEĞİ

 

İZMİR.........NOTERLİĞİNE,
İHTARNAME
İHTAR EDEN                            : (Ad, Soyad, T.C. Kimlik No., Adres)
VEKİLİ                                       : (Ad, Soyad, Adres)
MUHATAP                                : (Ad, Soyad, T.C. Kimlik No., Adres)
KONU                               : Kira sözleşmesinin ……… tarihi itibariyle yenilenmeyeceği ve ………… tarihine kadar kiralananın tahliyesi ihtarından ibarettir.
TAŞINMAZIN ADRESİ          : 
TAŞINMAZIN NİTELİĞİ      : MESKEN
AÇIKLAMALAR                    :
Sayın muhatap; 
……………… başlangıç tarihli ………. yıl/ay için düzenlenen belirli süreli kira sözleşmesi uyarınca ……………………….. adresinde bulunan bana ait taşınmazda kiracı olarak oturmaktasınız.
Müvekkilin halihazırda kiracı olması, İzmir ilinde başka herhangi bir konutunun bulunmaması ve kiraladığı taşınmazdan tahliye edilmek için müvekkile dava açılmış olması yani sürekli ve zorunlu ihtiyaç sebebiyle TBK 350/1 maddesi uyarınca işbu belirtilen konut üzerinde kullanım ve tasarruf etme zorunluluğu doğmuştur. İşbu kira sözleşmesinden mütevellit her türlü alacak ve dava haklarımız saklı kalmak kaydıyla;  kira dönemi sonu olan …………….  tarihinden itibaren kira sözleşmesinin yenilenmeyeceğini ve en geç sözleşme bitim tarihi olan ……………. tarihinde zorunlu  konut ihtiyacı sebebiyle taşınmazın tahliye edilmesi  ve tahliye esnasında demirbaş eşyalar size ne şekilde teslim edildiyse o şekilde tarafıma teslim edilmesi; taşınmaz tahliye edilmezse aleyhinize ihtiyaç nedeniyle tahliye davası açılacağı, yargılama giderleri, karşı vekalet ücreti ile diğer tüm masrafların işleyecek olan yasal faizi ile birlikte tarafınıza yükletileceği hususları ihtar olunur.


(Tarih)
İHTAR EDEN VEKİLİ
Av.
(Ad, Soyad, İmza)


Sayın Noter; 
Üç nüshadan ibaret olan ihtarnamenin bir nüshasının muhataba normal tebligat ile tebliğini, bir nüshasının tebliğ şerhiyle tarafımıza iadesini ve bir nüshanın da dairenizde saklanmasını saygıyla arz ederim. 
(Tarih)
İHTAR EDEN VEKİLİ
Av.
(Ad, Soyad, İmza)

 

Özdağ Hukuk & Danışmanlık Bürosu uzman avukatları olarak listelenen alanlarda ve İzmir Gayrimenkul Avukatı alanlarında ve diğer özel durumlara ilişkin alanlarda müvekkillerine etkin hukuki danışmanlık ve dava takibi hizmeti sunmaktadır. Yukarıda kısaca belirttiğimiz açıklamalardan sonra bize ulaşmak isterseniz Whatsapp için Tıklayın veya müvekkil hattımız olan 0544 424 84 67  numaralı telefonumuzdan ulaşabilirsiniz.

Bu İnternet Sitesi içeriğinde yer alan tüm eserler (yazı, resim, görüntü, vb.) Avukat Aybüke Özdağ'a ait olup 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu kapsamında korunmaktadır. Bu hakları ihlal eden kişiler, 5846 sayılı Fikir ve Sanat eserleri Kanunu ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda yer alan hukuki ve cezai yaptırımlara tabi olur. Avukat Aybüke Özdağ, ilgili yasal işlem başlatma hakkına sahiptir.

Bu Makaleyi Paylaş

Yorum

Hukuki konuda danışmanlığa ihtiyacınız mı var? (H.içi 09:00 - 18:00)