• info@aybukeozdag.com.tr
 • 0544 424 8467

TÜKETİCİ HUKUKU

Tüketici Hukuku Avukatı

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ekonominin gereklerine ve kamu yararına uygun olarak tüketicinin sağlık ve güvenliği ile ilgili, ekonomik çıkarlarını koruyucu, zararlarını tazmin edici, aydınlatıcı ve eğitici önlemler almaya çevresel tehlikelerden korumaya yönelik girişimleri düzenliyor.

Seri üretim ve satış usullerinin kullanılması ile gelişen tüketici hakları, Avrupa Birliği tarafından asgari düzeyde belirlenmiştir. Standart olan ve ülke ekonomisini korumak, sağlıklı bir ticari hayat oluşturmak için belirlenen kurallar neticesinde tüketicilerin hakları korunur. Günümüzde bu konuda bilinçlenen tüketiciler, tüketici hakları için dava yoluna gidebilmektedirler. Hukuk büromuz tüketiciler için izmir tüketici hakları avukatı vekillik ve danışmanlık hizmetleri vermektedir.

 

Tüketici Hakları Dava Vekilliği Hizmetleri

 • Abonelik sözleşmesi davaları
 • Ayıplı hizmetlerden doğan davalar
 • Ayıplı mallardan doğan davalar
 • Garantili mal davaları
 • Devre tatil davaları
 • Kapıdan satış davaları
 • Mesafeli satışlardan doğan davalar
 • Haksız şartlardan doğan davalar
 • Kredi kartı sözleşmesi davaları
 • Paket turlardan doğan davalar
 • Tüketici kredilerinden doğan davalar
 • Konut finansmanı sözleşmelerinden doğan davalar
 • Taksitli ve kampanyalı satışlardan doğan davalar
 • TOKİ sözleşmelerinden doğan davalar
 • Tüketici Sorunları Hakem Heyeti'ne müracaatlar
 • Tüketici Hakları Avukatı Danışmanlık Hizmetleri
 • Tüketici hukukuna uygun tüm sözleşmelerin takibi
 • Tüketici Sözleşmelerinin kanuna uygun şekilde hazırlanması ve denetimi
 • Tüketici şikâyet hattı kurulması
 • Tüketicilerin şikâyetlerini bizzat cevaplandırma
 • Abonelik sözleşmelerinin denetlenmesi
 • Devre tatil sözleşmelerinin denetlenmesi
 • Kapıdan satış sözleşmelerinin denetlenmesi
 • Mesafeli satış sözleşmelerinin denetlenmesi
 • Kapıdan satış sertifikaları için gereken başvurular
 • Finansman ve kredi denetimi ve düzenlemesi
 • Mal veya hizmet satım sözleşmelerinin hazırlanması
 • Paket tur sözleşmelerinin hazırlanması
 • İşletmenin tüketici hukukuna uygunluğunun denetlenmesi
 • Taksitli kampanya sözleşmelerinin oluşturulması
 • Satıcı ile alıcı arasında yapılacak uyuşmazlık görüşmeleri
 • Tüketici taleplerinin değerlendirilmesi

 

Garanti Kapsamında Satın Alınan Ürünlerin Onarımı ve Tüketicinin Hakları

Yazımızda garanti kapsamında satın aldığımız ürünlerin arızalanması sonucunda tüketicinin hakları nelerdir bunları inceleyeceğiz.

Tüketicilerin günlük yaşamlarında sıklıkla kullandığı cep telefonu, bilgisayar, beyaz eşya, elektronik aletler vb. birçok günlük kullanım eşyası garanti kapsamında satılmaktadır. Garanti belgesi ile satın aldığımız bu ürünlerin bozulması halinde tüketici olarak haklarımız nelerdir? Bozulan ürünü yenisi ile değiştirebilir miyiz? Ücret iadesi alabilir miyiz? gibi birçok soru sorulmaktadır.

Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun Gereğince bazı ürünler garanti belgesi ile satılması zorunlu tutulmuştur.

Bu ürünlerin listesine ulaşmak için TIKLAYINIZ.

 

Garanti Belgesinde Yer Alması Gereken Zorunlu Bilgiler 

Tüketicilere aldığı ürün ile verilmesi gereken garanti belgesinde yer alması zorunlu olan bilgiler aşağıdaki gibidir;

• Üretici veya ithalatçı firmanın unvanı, adresi, telefonu ve diğer iletişim bilgileri ile yetkilisinin imzası ve kaşesi,

• Satıcının unvanı, adresi, telefonu ve diğer iletişim bilgileri ile yetkilisinin imzası ve kaşesi,

• Fatura tarih ve sayısı,

• Malın cinsi, markası, modeli ile varsa bandrol ve seri numarası,

• Malın tüketiciye teslim tarihi ve yeri,

• Garanti süresi,

• Azami tamir süresi,

• Bütün parçaları dahil olmak üzere malın tamamının garanti süresince garanti kapsamında olduğuna ilişkin bilgi,

• Kanunun 11 inci maddesinde tüketiciye sağlanan seçimlik haklara ilişkin bilgi,

• Kullanım hatalarına ilişkin bilgi,

• Tüketicilerin şikâyet ve itirazları konusundaki başvurularını tüketici mahkemelerine ve tüketici hakem heyetlerine yapabileceklerine ilişkin bilgi,

• Varsa tüketiciye sağlanan diğer haklar.

Yukarıda belirtilen garanti kapsamında yer alan ürünlerin arızalanması halinde tüketicinin hakları nelerdir?

• Ücretsiz Onarım Hakkı: Öncelikle satıcı, üretici veya ithalatçıdan ücretsiz olarak onarım talebinde bulunabilirsiniz. Bu hakkında kullanılmasında satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsil sorumludur. Garanti Belgesi Yönetmeliğinin 8. Maddesi kapsamında satıcı hiçbir ücret talep etmeden ürünün onarımını yapmakla veya yaptırmakla yükümlüdür.

Ücretsiz Onarım İsteme Hakkı

Tüketicinin, Kanunun 11 inci maddesinde yer alan seçimlik haklarından ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür.

 Tüketici, ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı, tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

 

Teknik Servisler kendilerine verilen malın tamirini azami tamir sürelerince tamamlanmak zorundadırlar. Bu süre çoğunluklar 20 İŞ GÜNÜ olarak belirlenmiştir.

 

Yetkili servise teslim edilen ürünün

• Azami süreler içerisinde teslim edilmemesi

• Tamir edildikten sonra garanti süresi içerisinde tekrar arızalanması

• Ürünün tamir edilmesi mümkün olmadığının yetkili servis tarafından tüketiciye bildirilmesi durumunda aşağıdaki haklarınızı kullanabilirsiniz.

 

• Tüketici, ürünün ücret iadesini isteyebilir.

• Tüketici, ayıp oranında ücret iadesi isteyebilir.

• Tüketici, imkanlar dahilinde ürünün yenisi ile yoksa bir üst model ile değişimini talep edebilir.

 

Satıcının ürünü yenisi ile değiştirilmesi kabul etmesi durumunda firma ürünü 30 gün içerisinde tüketiciye teslim etmek zorundadır.

 

Değiştirilen Ürünün Garantisi Ne Zaman Başlar?

Değiştirilen ürünün garantisi ilk satılan üründen kalan garanti süresidir. Ürünün garantisi sıfırdan başlamaz. Örneğin; 01.01.2022 tarihinde satın alınan ve garantisi başlayan arızalı ürünün yenisi ile değiştirilmesi durumunda yeni ürünün de garanti başlangıç tarihi 01.01.2022 olarak kabul edilmektedir.

 

Kullanıcı Hatası Nedeniyle Arızalarda Ne Yapmalıyız?

Tüketicinin ürünü kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı olarak kullanmasından kaynaklanan arızalar hakkında ücretsiz onarım, ücret iadesi ve ürünün yenisi ile değiştirilmesini talep etme gibi haklarının hiçbirini kullanamaz. Arızalarda kullanım hatasının bulunup bulunmadığının, yetkili servis istasyonları, yetkili servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla; malın satıcısı, ithalatçısı veya üreticisinden birisi tarafından mala ilişkin azami tamir süresi içerisinde düzenlenen raporla belirlenmesi ve bu raporun bir nüshasının tüketiciye verilmesi zorunludur. Tüketiciler, ikinci fıkrada belirtilen rapora ilişkin olarak bilirkişi tarafından tespit yapılması talebiyle uyuşmazlığın parasal değerini dikkate alarak tüketici hakem heyetine veya tüketici mahkemesine başvurabilir.

 

TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN

GARANTİ BELGESİ YÖNETMELİĞİ

SATIŞ SONRASI HİZMETLER YÖNETMELİĞİ

 

Tüketici Hukuku İle İlgili Haberler

Tüketici Hakem Heyetlerine yapılacak başvurularda üst sınır 15 bin 430 liradan 30 bin liraya yükseltildi.


Tüketici işlemleriyle tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara ilişkin başvuruları karara bağlayan Tüketici Hakem Heyetlerine yapılacak başvurularda üst sınır 15 bin 430 liradan 30 bin liraya yükseltildi. Başka bir ifade ile değeri otuz bin liranın altında bulunan uyuşmazlıklarda tüketici hakem heyetlerine başvuru zorunlu olacak. 27 Kasım 2014'te Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılarak, yeni bir yönetmelik yayımlandı. Buna göre Tüketici Hakem Heyetleri, daha önceden olduğu gibi bir üyenin tüketici örgütlerinden olmak üzere 5 kişiden oluşacak. Başvurular doğrudan yapılabileceği gibi, e-devlet üzerinden Tüketici Bilgi Sistemi ile de yapılabilecek.

Bu yönetmelikle birlikte Ticaret Bakanlığı'nın 2022 yılı için 15 bin 430 lira olarak belirlediği başvuru sınırı 1 Ekim 2022 tarihinden itibaren 30 bin lira olarak uygulanacak.

 

Resmi Gazete'de yayımlanan kararın metni aşağıdaki gibidir;

MADDE 6- (1) Tüketici hakem heyetleri, tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara ilişkin başvuruları karara bağlamakla görevlidir.

(2) Tarafların 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunundaki hakları saklı kalmak kaydıyla; değeri otuz bin Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda tüketici hakem heyetlerine başvuru zorunludur. Bu değer ve üzerindeki uyuşmazlıklar için tüketici hakem heyetlerine başvuru yapılamaz.

(3) Tüketici hakem heyetine yapılacak başvurularda, başvuru tarihindeki parasal sınır dikkate alınır.

 

Resmi Gazete'nin tamamına ulaşmak için tıklayınız 


Özdağ Hukuk & Danışmanlık Bürosu uzman izmir tüketici hukuku avukatı ve diğer özel durumlara ilişkin alanlarda müvekkillerine etkin hukuki danışmanlık ve dava takibi hizmeti sunmaktayız. Yukarıda kısaca belirttiğimiz açıklamalardan sonra bize ulaşmak isterseniz Whatsapp için Tıklayın veya müvekkil hattımız olan 0544 424 84 67 numaralı telefonumuzdan ulaşabilirsiniz.

Hukuki konuda danışmanlığa ihtiyacınız mı var? (H.içi 09:00 - 18:00)