• info@aybukeozdag.com.tr
  • 0544 424 8467
News Photo

Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2016/13224 E., 2017/6909 K.

Araç hasarlarında hasar bedelinin hesaplanmasında esas kabul edilen servis tarafından onarım sonrası düzenlenen faturadır.

Yargıtay 17. Hukuk Dairesi  

2016/13224 E.,  2017/6909 K.

 

Dava, kasko sigorta poliçesi gereği tazminat istemine ilişkindir.


Davacı taraf, davacıya ait kaskolu aracın 09.02.2015 tarihinde kaza yapmasıyla hasar gördüğünü iddia ederek, araçta oluşan hasar onarım bedelinin tahsili istemiyle dava açmış; davalı taraf ise, davacının iddia ettiği kazada oluşmayan hasar bedelinden sorumlu olmadıkları savunmasında bulunmuştur. Davacı tarafın iddiası, hasar ihbarı yapılmasına ve hasar dosyası açılmasına rağmen davalı tarafça hasar bedelinin ödenmediği, bu nedenle aracın tamirinin davacı tarafından sağlandığı yönündedir. Bu iddiaya ilişkin belgelerin sunulması için davacı tarafa verilen süre üzerine, davacı vekili tarafından 03.02.2015 tarihli fatura dosyaya sunulmuş; bu fatura üzerinden bilirkişi incelemesi yapılmış ve alınan rapor mahkemece de benimsenerek karar verilmiştir.
Mahkemenin hükme esas aldığı 15.12.2015 tarihli bilirkişi raporunda; davaya konu kazada oluştuğu iddia olunan, davacı aracındaki hasarların onarımına ilişkin olarak... şirketi tarafından düzenlenen 03.02.2015 tarihli faturadaki parça ve işçilik bedellerinin 15.693,46 TL. olduğu, kaza tespit tutanağında anlatılan kaza ile davacının aracındaki hasarların uyumlu olduğu yönünde görüş bildirildiği görülmektedir. Davacının aracında oluştuğu iddia olunan hasara ilişkin tek delil olarak kabul edilen ve hasar bedelinin belirlenmesinde esas kabul edilen faturanın tarihinin 03.02.2015 olması; buna karşın, davaya konu edilen ve kaza tespit tutanağı ile de saptanan kazanın tarihinin ise 09.02.2015 olması karşısından, kaza tarihinden önceki tarihe ait faturadaki bedellerin, başkaca araştırma yapılmadan, kazada doğan hasara ilişkin olduğunun kabulü doğru değildir.


Bu durumda mahkemece; davaya konu kazadaki hasara ilişkin olduğu iddia edilerek davacı tarafça dosyaya sunulan,... Şirketi tarafından düzenlenen, 03.02.2015 tarihli faturanın kaza tarihinden önceki bir tarihe ait olduğu gözetilerek, anılan faturayı düzenleyen şirketin ticari defter ve kayıtlarında bilirkişi marifetiyle inceleme de yapılmak suretiyle, faturanın davaya konu kazaya ilişkin olup olmadığının araştırılması; tamiri yaptığı iddia edilen bu şirketten davacı aracında yapılan onarıma ilişkin belgelerin getirtilmesi; faturanın tarihinin net biçimde saptanması ile kaza tarihinden önceki bir tarihe ait olup olmadığı ve gelen cevaba göre, ... ya da Karayolları Genel Müdürlüğü fen heyeti gibi kuruluşlardan seçilecek konusunda uzman bilirkişi heyetinden; 09.02.2015 tarihli kaza tespit tutanağı ile saptanan kazada oluşan hasar bedeline ilişkin ayrıntılı, gerekçeli, denetime elverişli bir rapor alınarak, oluşacak sonuca göre karar verilmesi gerekirken; eksik incelemeyle, yazılı olduğu biçimde hüküm tesisi doğru görülmemiştir.

 

Özdağ Hukuk & Danışmanlık Bürosu uzman avukatları ile izmir sigorta avukatı alanlarında ve diğer özel durumlara ilişkin alanlarda müvekkillerine etkin hukuki danışmanlık ve dava takibi hizmeti sunmaktadır. Yukarıda kısaca belirttiğimiz açıklamalardan sonra bize ulaşmak isterseniz Whatsapp için Tıklayın veya müvekkil hattımız olan 0544 424 84 67 numaralı telefonumuzdan ulaşabilirsiniz.

Bu İnternet Sitesi içeriğinde yer alan tüm eserler (yazı, resim, görüntü, vb.) Avukat Aybüke Özdağ'a ait olup 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu kapsamında korunmaktadır. Bu hakları ihlal eden kişiler, 5846 sayılı Fikir ve Sanat eserleri Kanunu ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda yer alan hukuki ve cezai yaptırımlara tabi olur. Avukat Aybüke Özdağ, ilgili yasal işlem başlatma hakkına sahiptir.

Bu Makaleyi Paylaş

Yorum

Hukuki konuda danışmanlığa ihtiyacınız mı var? (H.içi 09:00 - 18:00)