• info@aybukeozdag.com.tr
  • 0544 424 8467
News Photo

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 45. Hukuk Dairesi 2020/597 E., 2021/1278 K.

Zorunlu deprem sigortası (DASK) sözleşmesinin yapıldığı tarihte, binasının "orta hasarlı" olduğunu bilen ve bunu sigortacıya bildiren sigortalı, DASK yaptırdıktan sonra 4.0 ve üzeri şiddetinde meydana gelen artçı depremlerin verdiği zararın tazminini DASK kapsamında sigortacıdan talep edebilir.


İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 45. Hukuk Dairesi

2020/597 E., 2021/1278 K.

 

Eldeki dava deprem sigortasından kaynaklanan maddi tazminat isteminden ibarettir. Öncelikle davacının aynı taşınmaz üzerinde bulunan bağımsız bölümleri hasar durumlarını ayrı ayrı belirtmek suretiyle 26/05/2011 tarihinde sigortalattığı görülmektedir. Davacı sigorta yaptırırken ... Mahallesi ... ada, ... parselde bulunan taşınmazın 6 adet bağımsız bölümünden bodrum katta bulunan bir adet bağımsız bölüm ve zemin katta bulunan üç adet bağımsız bölümün orta hasarlı olduğunu belirtmiş, diğer bağımsız bölümlerin hasarsız olduğunu belirtmiş ve bu beyana göre sigorta primleri belirlenmiştir. Aynı taşınmaz üzerinde bulunan bağımsız bölümlerden birinin özellikle de olayda olduğu gibi zemin katlardaki bağımsız bölümlerin orta hasarlı olup diğer bağımsız bölümlerin olayda olduğu gibi üst katlardaki bağımsız bölümlerin hasarsız olarak değerlendirilmesi ve ayrı ayrı hukuki değerlendirmeye tabi tutulması mümkün değildir. Dolayısıyla bina hakkında değerlendirme yapılırken bağımsız bölümlerin hasar durumuna ilişkin tek değerlendirme yapmak yerine binanın bütünü hakkında bir değerlendirme yapmanın yerinde ve hukuki olacağı kanaatine varılmıştır. Bina hakkında deprem sigortası yapıldığı esnada davacı açıkça binanın bazı bağımsız bölümlerinin 19/05/2011 tarihinde meydana gelen 5,9 şiddetindeki depremde orta hasarlı olduğunu belirtmiştir. Bu beyandan sonra artık davacının bildirim yükümlülüğüne aykırı davrandığından bahsedilemeyecektir. Alanında uzman olmayan davacının aslında binanın tamamını orta hasarlı bildirmesi gerektiği beklenemeyeceği için davacının üzerine düşen bildirim yükümlülüğünü gerçekleştirdiği kabul edilmelidir. 

 

Zorunlu Deprem Sigortası Genel Şartları'nın B.3-1. maddesinde "Sigorta tazminatının hesabında, tam veya kısmi hasar olmasına bakılmaksızın, rizikonun gerçekleştiği yer ve tarihte, benzer yapı özellikleri göz önünde bulundurularak, binanın piyasa rayiçlerine göre hesaplanan yeniden yapım maliyeti esas alınır. 

 

Bu açıklamalar ışığında 19/05/2011 tarihinde 5,9 şiddetindeki depremde orta hasarlı olarak kaydedilen ve daha sonra 26/05/2011 tarihinde sigorta ettirilen binanın, deprem sigortası yapıldığı tarihten sonraki 4.0 ve üzeri artçı depremler neticesinde daha fazla hasar gördüğü dikkate alınarak, söz konusu taşınmazın 19/05/2011 tarihindeki deprem nedeniyle uğradığı maddi zararın tespit edilmesi ve deprem sigortasının yapıldığı 26/05/2011 tarihinden sonra 4.0 ve üzeri şiddetinde meydan gelen artçı depremler neticesinde davacıya ait taşınmazın uğradığı zararın ihbar tarihi olan 16/06/2011 tarihi dikkate alınarak belirlenmesi gerekmektedir. 

 

Özdağ Hukuk & Danışmanlık Bürosu uzman avukatları ile izmir sigorta avukatı alanlarında ve diğer özel durumlara ilişkin alanlarda müvekkillerine etkin hukuki danışmanlık ve dava takibi hizmeti sunmaktadır. Yukarıda kısaca belirttiğimiz açıklamalardan sonra bize ulaşmak isterseniz Whatsapp için Tıklayın veya müvekkil hattımız olan 0544 424 84 67 numaralı telefonumuzdan ulaşabilirsiniz.

Bu İnternet Sitesi içeriğinde yer alan tüm eserler (yazı, resim, görüntü, vb.) Avukat Aybüke Özdağ'a ait olup 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu kapsamında korunmaktadır. Bu hakları ihlal eden kişiler, 5846 sayılı Fikir ve Sanat eserleri Kanunu ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda yer alan hukuki ve cezai yaptırımlara tabi olur. Avukat Aybüke Özdağ, ilgili yasal işlem başlatma hakkına sahiptir.

Bu Makaleyi Paylaş

Yorum

Hukuki konuda danışmanlığa ihtiyacınız mı var? (H.içi 09:00 - 18:00)