• info@aybukeozdag.com.tr
  • 0544 424 8467
News Photo

Zorunlu Deprem Sigortası Kapsamında Doğal Afet Sigortaları Kurumu Tarafından Yapılacak Avans Ödemelerine İlişkin Genelge

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

27/02/2023 TARİHLİ

ZORUNLU DEPREM SİGORTASI KAPSAMINDA DOĞAL AFET SİGORTALARI KURUMU TARAFINDAN YAPILACAK AVANS ÖDEMELERİNE İLİŞKİN GENELGE (2023/10)

Madde 1(1) Bu Genelgenin amacı, Zorunlu Deprem Sigortası Genel Şartlarının Tazminatın Ödenmesi başlıklı B.4 maddesinin 42 fıkrası hükmü kapsamında Doğal Afet Sigortalan Kurumu (DASK) tarafından hak sahiplerine yapılacak avans ödemesine ilişkin esasların belirlenmesidir.

(2) Bu Genelge, 6/2/2023 tarihinde ve sonrasında meydana gelen depremler sebebiyle hasar meydana gelen illeri kapsar.

(3) Bu Genelge kapsamında DASK'a başvuru yapılabilmesi için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı (Bakanlık) tarafından ilgili binaya ilişkin yapılan yıkık, acil yıkılacak, ağır hasar veya orta hasar tespitlerinin yasal itiraz sürelerini tamamlamış kesin hasar tespit raporuna dönüşmüş olması gerekmektedir. Bakanlık tarafından az hasar tespiti yapılmış binalar için bu Genelge kapsamında DASK'a başvuru yapılamaz.

Madde 2-(1) Zorunlu Deprem Sigortası poliçeleri kapsamında, hak sahibinin başvurusu üzerine, yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı şeklindeki Bakanlık tespiti kesinleşmiş binalar için poliçede yazan sigorta bedelinin %20'si, orta hasarlı şeklindeki Bakanlık tespiti kesinleşmiş binalar için poliçede yaran sigorta bedelinin %10'u en geç başvuru tarihini müteakip 8 gün içinde, DASK tarafından hak sahibine avans olarak ödenir.

(2) Tazminat miktarının DASK tarafından görevlendirilen eksperlerce tespit edilmesinden sonra, DASK, kesinleşmiş olan tazminat miktarından birinci fıkraya göre yapılan ödemeyi indirmek suretiyle bulunan tutarı en geç bir ay içerisinde hak sahibine ödemek zorundadır. örnekler aşağıdaki gibidir.

Madde 3-(1)2 nci madde kapsamında yapılacak ödemelere ilişkin Örnek - Bakanlık tarafından yıkık, acil yıkılacak veya ağır hasar tespiti kesinleşmiş konut kapsamındaki bir başvuru:

100 metrekare betonarme bir konutun teminat altına alındığı), 5/3/2022 yürürlük tarihli bir poliçenin sigorta bedeli 150.800 TL'dir. Bu kapsamda, başvuru halinde DASK tarafından hak sahibine 30.160 TL. avans ödemesi yapılır. Bu konuta ilişkin DASK tarafından tam hasar tespiti yapılmış olması halinde, 150.800 TL'den 30.160 TL'lik avans ödemesinin ve 3,016 TL'lik muafiyetin indirilmesi suretiyle, hak sahibine 117.624 TL. ödeme yapılır.

Örnek 2-Bakanlık tarafından orta hasar tespiti kesinleşmiş konut kapsamındaki bir başvuru 100 metrekare betonarme bir konutun teminat altına alındığı, 5/3/2022 yürürlük tarihli bir poliçenin sigorta bedeli 150.800 TL'dir. Bu kapsamda, başvuru halinde DASK tarafından hak sahibine 15.080 TL avans ödemesi yapılır.

 

Özdağ Hukuk & Danışmanlık Bürosu uzman avukatları ile izmir sigorta avukatı alanlarında ve diğer özel durumlara ilişkin alanlarda müvekkillerine etkin hukuki danışmanlık ve dava takibi hizmeti sunmaktadır. Yukarıda kısaca belirttiğimiz açıklamalardan sonra bize ulaşmak isterseniz Whatsapp için Tıklayın veya müvekkil hattımız olan 0544 424 84 67 numaralı telefonumuzdan ulaşabilirsiniz.

Bu İnternet Sitesi içeriğinde yer alan tüm eserler (yazı, resim, görüntü, vb.) Avukat Aybüke Özdağ'a ait olup 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu kapsamında korunmaktadır. Bu hakları ihlal eden kişiler, 5846 sayılı Fikir ve Sanat eserleri Kanunu ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda yer alan hukuki ve cezai yaptırımlara tabi olur. Avukat Aybüke Özdağ, ilgili yasal işlem başlatma hakkına sahiptir.

Bu Makaleyi Paylaş

Yorum

Hukuki konuda danışmanlığa ihtiyacınız mı var? (H.içi 09:00 - 18:00)