• info@aybukeozdag.com.tr
  • 0544 424 8467
News Photo

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 26. Hukuk Dairesi 2019/1137 E. 2021/1553 K.

Araçtaki değer kaybı belirlenirken aracın markası, yaşı, modeli ve hasar gördüğü kısımları dikkate alınarak aracın kaza tarihinden önceki 2.el satış değerinin tespiti ile aracın tamir edildikten sonra ikinci el satış değerinin tespiti ve arasındaki fark değer kaybını gösterir.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 26.

Hukuk Dairesi 2019/1137 E. 2021/1553 K.

 

Dava trafik kazasından kaynaklanan maddi tazminat istemine ilişkindir.


Davacı vekili davalının Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortacısı olduğu aracın davacıya ait araca çarpması nedeniyle davacıya ait araçta meydana gelen değer kaybının davalıdan tahsilini talep etmiştir.
Mahkemece alınan bilirkişi raporunda davalıya sigortalı araç sürücüsünün kazanın meydana gelmesinde tam kusurlu olduğu, aracın olay tarihinde 8 yıl 10 aydır kullanıldığı, 427.504 km de olduğu, aracın piyasa değerinin 67.500,00 TL olduğu, ancak kaza tarihinden önceye ait 9 adet hasar kaydı bulunduğu, önceki hasarlara ait belgelerin dosyada olmadığı, zorunlu mali sorumluluk sigortası genel şartlarının Ek.1.maddesine göre yapılan hesaplamaya göre araçta değer kaybı olmayacağı belirtilmiş, mahkemece rapora göre davanın reddine karar verilmiştir.

Davacı vekilinin istinaf sebepleri ile sınırlı olarak dosya içerisindeki bilgi ve belgeler, mahkeme kararının gerekçesi, dayanılan delillerin tartışılıp değerlendirilmesi ile yapılan inceleme sonunda:

Davacının zararının ve zararın kapsamının 2918 sayılı KTK.nın ve 6098 sayılı TBK.nın haksız fiile ilişkin hükümlerine ve Yargıtay uygulamalarına göre belirlenmesi gerektiğinden mahkemece öncelikle davacıya ait aracın kaza tarihinden önce meydana gelen kazalara ilişkin hasar dosyaları, fatura v.b gibi belgelerin getirilmesi, dava konusu kaza sonucu araçta meydana gelen hasar bedeli belirlendikten sonra aracın markası, yaşı, modeli ve kaza tarihinden önceki diğer hasarları da dikkate alınarak ikinci el piyasa satış değerinin tespiti ile aracın dava konusu kazada hasarlanması sonrasındaki ikinci el satış değeri arasında fark olup olmadığı belirlenip sonucuna göre değer kaybının tespit edilmesi gerektiği halde açıklanan hususlar dikkate alınmadan ve aracın değer kaybının belirlenmesinde etkili olan dava konusu kazadan önceye ait hasara ilişkin belgeler toplanmadan eksik inceleme ile hüküm kurulması doğru görülmediğinden davacı vekilinin istinaf başvurusunun kabulü ile HMK.nın 353/1.a.6.maddesi gereğince ilk derece mahkemesi kararının kaldırılmasına ve yeniden inceleme yapılmak üzere dosyanın mahkemesine gönderilmesine karar vermek gerekmiştir.

 

Özdağ Hukuk & Danışmanlık Bürosu uzman avukatları ile izmir sigorta avukatı alanlarında ve diğer özel durumlara ilişkin alanlarda müvekkillerine etkin hukuki danışmanlık ve dava takibi hizmeti sunmaktadır. Yukarıda kısaca belirttiğimiz açıklamalardan sonra bize ulaşmak isterseniz Whatsapp için Tıklayın veya müvekkil hattımız olan 0544 424 84 67 numaralı telefonumuzdan ulaşabilirsiniz.

Bu İnternet Sitesi içeriğinde yer alan tüm eserler (yazı, resim, görüntü, vb.) Avukat Aybüke Özdağ'a ait olup 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu kapsamında korunmaktadır. Bu hakları ihlal eden kişiler, 5846 sayılı Fikir ve Sanat eserleri Kanunu ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda yer alan hukuki ve cezai yaptırımlara tabi olur. Avukat Aybüke Özdağ, ilgili yasal işlem başlatma hakkına sahiptir.

Bu Makaleyi Paylaş

Yorum

Hukuki konuda danışmanlığa ihtiyacınız mı var? (H.içi 09:00 - 18:00)