• info@aybukeozdag.com.tr
  • 0544 424 8467
News Photo

Danıştay 8. Dairesi  2019/3633 E.  ,  2022/730 K.

ÖSYM sınavları sonucunda herhangi bir yüksek öğretim programına yerleşme hakkı kazanmadığı halde İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesine kayıt yaptıran ve mezun olan kişinin avukatlık ruhsatının iptali, hukuka uygundur.

 

Danıştay 8. Dairesi

2019/3633 E. , 2022/730 K.

 

Davacının diplomasının sahte olduğundan bahisle resmi belgede sahtecilik iddiasıyla yapılan yargılamada beraat etmiş olsa dahi, dava konusunun davacının resmi belgede sahtecilik yapmasından kaynaklı olmadığı, davacının uzun yıllar eğitimine devam etmiş olmasının ve bu durumun idarece farkedilmemesinin de davacıya kazanılmış hak sağlamayacağı, zira davacının ÖSYM sınavları sonucunda herhangi bir yüksek öğretim programına yerleşme hakkı kazanmadığı halde İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesine kayıt yaptırdığının tartışmasız olduğu, bu nedenle diplomasının geri alındığı ve bu işleme karşı açılan davanın da reddedilerek kesinleştiği göz önünde bulundurulduğunda, davacının "Türk hukuk fakültelerinden birinden mezun olmak veya yabancı memleket hukuk fakültesinden mezun olup da Türkiye hukuk fakülteleri programlarına göre noksan kalan derslerden başarılı sınav vermiş bulunmak" şartını taşımadığının sabit olduğu görülmekle, 1136 sayılı Kanun'un 3/1-b maddesindeki şartı taşımadığından bahisle baro levhasına yeniden yazılma isteminin reddine dair İstanbul Barosu Yönetim Kurulu kararı ile bu karara yapılan itirazının reddine dair Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu kararı ve bu kararı onaylayan Adalet Bakanlığı kararında hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

Yargıtay 8. Hukuk Dairesi kararının tamamına karararama.yargitay.gov.tr adresinden ulaşılabilirsiniz.

Özdağ Hukuk & Danışmanlık Bürosu uzman avukatları olarak listelenen alanlarda ve diğer özel durumlara ilişkin alanlarda müvekkillerine etkin hukuki danışmanlık ve dava takibi hizmeti sunmaktayız. Yukarıda kısaca belirttiğimiz açıklamalardan sonra bize ulaşmak isterseniz Whatsapp için Tıklayın veya müvekkil hattımız olan 0544 424 84 67 numaralı telefonumuzdan ulaşabilirsiniz.

Bu İnternet Sitesi içeriğinde yer alan tüm eserler (yazı, resim, görüntü, vb.) Avukat Aybüke Özdağ'a ait olup 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu kapsamında korunmaktadır. Bu hakları ihlal eden kişiler, 5846 sayılı Fikir ve Sanat eserleri Kanunu ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda yer alan hukuki ve cezai yaptırımlara tabi olur. Avukat Aybüke Özdağ, ilgili yasal işlem başlatma hakkına sahiptir.

Bu Makaleyi Paylaş

Yorum

Hukuki konuda danışmanlığa ihtiyacınız mı var? (H.içi 09:00 - 18:00)