• info@aybukeozdag.com.tr
  • 0544 424 8467
News Photo

Anayasa Mahkemesi (AYM), Türk Medeni Kanununda yer alan 'evlenen kadın, erkeğin soyadını alır' hükmünü iptal etti.

Anayasa Mahkemesi, Türk Medeni Kanununda yer alan 'evlenen kadın, erkeğin soyadını alır' hükmünü iptal etti. İptal edilen hüküm sayesinde evlenen kadın, tek başına bekarlık soyadını kullanmak için dava açmak zorunda kalmayabilir. 

4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 187. maddesinde yer alan "Kadın, evlenmekle kocasının soyadını alır; ancak evlendirme memuruna veya daha sonra nüfus idaresine yapacağı yazılı başvuruyla kocasının soyadı önünde önceki soyadını da kullanabilir." hükmü, evlenen kadınlara erkeğin soyadını alma zorunluluğu getirmekteydi. Anayasa Mahkemesi ise İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi ve Anayasa'ya aykırı olan bu hükmün iptaline karar verildi.

Anayasa Mahkemesi hükmün Anayasa'nın 10. maddesi olan: "Herkes dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir. Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir. Devlet bu eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla yükümlüdür." hükmüne aykırı olduğunu beyan etti. 

Türk Medeni Kanununda bulunan "kadının soyadı" meselesi, yıllardır tartışmalara konu oluyor. Anayasa Mahkemesi, nüfus kayıtlarındaki karışıklığın önlenmesi ve soybağının sağlıklı bir şekilde tespit edilmesinde kamu yararı bulunduğu ancak bunun yalnızca kadının erkeğin soyadını kullanmasıyla sağlanamayacağını ifade etti. Bahsi geçen kamu yararının sağlanması için T.C. kimlik numaralarına ve nüfus hizmetlerinde kullanılan bilişim teknolojilerine işaret edildi. 

Belirtmek gerekir ki, iptal kararı 9 ay sonra yürürlüğe girecek. Dolayısıyla, bu arada TBMM'nin yeni kanun maddesi düzenleme yoluna gitmesi ve evlenen kadının hangi soyadını kullanacağı meselesini çözüme kavuşturması gerek. 

Avukat Aybüke Özdağ'a göre, TBMM; Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararını da dikkate alarak yapacağı yeni düzenlemede evlenen kadına:
- erkeğin soyadını
- erkeğin soyadı önünde bekarlık soyadını ya da
- kendi bekarlık soyadını 
kullanma hakkı yönünden 3 farklı alternatif sunabilir. Yapılması muhtemel böylesi bir kanun düzenlemesi ise kadınların evlendikten sonra tek başına bekarlık soyadlarını kullanmaları için dava açmak zorunda kalmalarının önüne geçecektir.

 

Anayasa Mahkemesinin 2022/155 E., 2023/38 K. sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan kararına buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

 

Özdağ Hukuk & Danışmanlık Bürosu uzman avukatları olarak listelenen alanlarda ve İzmir Boşanma Avukatı alanlarında ve diğer özel durumlara ilişkin alanlarda müvekkillerine etkin hukuki danışmanlık ve dava takibi hizmeti sunmaktadır. Yukarıda kısaca belirttiğimiz açıklamalardan sonra bize ulaşmak isterseniz Whatsapp için Tıklayın veya müvekkil hattımız olan 0544 424 84 67  numaralı telefonumuzdan ulaşabilirsiniz.

Bu İnternet Sitesi içeriğinde yer alan tüm eserler (yazı, resim, görüntü, vb.) Avukat Aybüke Özdağ'a ait olup 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu kapsamında korunmaktadır. Bu hakları ihlal eden kişiler, 5846 sayılı Fikir ve Sanat eserleri Kanunu ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda yer alan hukuki ve cezai yaptırımlara tabi olur. Avukat Aybüke Özdağ, ilgili yasal işlem başlatma hakkına sahiptir.

Bu Makaleyi Paylaş

Yorum

Hukuki konuda danışmanlığa ihtiyacınız mı var? (H.içi 09:00 - 18:00)