• info@aybukeozdag.com.tr
  • 0544 424 8467
News Photo

Yargıtay 4. Hukuk Dairesi 2020/50 E., 2020/4350 K.

Trafik kazası nedeniyle ölen kişinin eşi, kazadan sonra yeniden evlenmiş ise sigortacının ödeyeceği destekten yoksun kalma tazminatı; ölüm tarihi ile eşin yeniden evlendiği tarih aralığı için hesaplanır.

Yargıtay 4. Hukuk Dairesi

2020/50 E., 2020/4350 K.

Dava, kasten öldürme nedeniyle destekten yoksun kalma tazminatı ve manevi tazminat istemine ilişkindir. İlk derece mahkemesince, maddi tazminat isteminin kabulüne, manevi tazminat isteminin kısmen kabulüne karar verilmiş; hükme karşı davalılar ..., ..., ... ve ... istinaf başvurusunda bulunmuşlardır. Bölge Adliye Mahkemesince anılan davalıların istinaf başvurularının kısmen kabulü ile ilk derece mahkemesi kararının kaldırılmasına, yeniden hüküm tesisi ile maddi tazminat isteminin kabulüne, manevi tazminat isteminin kısmen kabulüne karar verilmiş; hüküm, davalılardan ... vekili tarafından temyiz edilmiştir.


Davacılar vekili; müvekkillerinden ...’in eşi, diğer müvekkillerinin annesi olan ...’in, davalıların murisi ... tarafından silahla vurulmak suretiyle öldürüldüğünü, müvekkillerinin murislerinin ölümü ile destekten yoksun kaldıklarını ve manevi çöküntü yaşadıklarını belirterek maddi ve manevi tazminat isteminde bulunmuştur.


6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 53. (818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 45.) maddesi gereği destekten yoksun kalma tazminatının mahiyeti ve amacı, ölenin eylemli yardımını alanların, desteğin ölümünden sonra da bu yardımdan mahrum kalmaması olduğuna göre destekten yoksun kalma tazminatına hükmedilebilmesi için her şeyden önce destek alma hakkı olan kişinin destek alma ihtiyacının devam etmesi gerekir. Bu itibarla; ölenden eş sıfatıyla destek alan kişinin yeniden evlenmesi halinde, bu kişinin desteğinden yararlandığı kişinin yardımından yoksun kaldığından bahsedilemeyeceği ve desteği olan eşinden dolayı destek tazminatına hak kazanamayacağı açıktır.


Somut olayda; ilk derece mahkemesince hükme esas alınan 25/05/2018 tarihli bilirkişi raporunda, olay tarihinde davacı eş ...’in 45 yaşında olduğu, ölen eşinin desteğinden muhtemel hayat süresinin sonu olan 25/03/2037 tarihine kadar yararlanacağı, anılan davacının evlenme ihtimalinin %4 olduğu belirlenmiş ve hesaplanan destekten yoksun kalma tazminatından bu oranda indirim yapılmıştır. Ancak, UYAP kayıtlarından davacı eş ...’in karar tarihinden önce 17/05/2017 tarihinde yeniden evlendiği anlaşılmaktadır. Şu durumda Bölge Adliye Mahkemesince, davacı ...’in eşinin ölüm tarihi ile kendisinin yeniden evlendiği tarih aralığı için destekten yoksun kalma tazminatı hesaplanması gerekirken muhtemel hayat süresine göre hesaplama yapan bilirkişi raporuna göre hüküm kurularak davacılardan ... yönünden fazla miktarda maddi tazminata karar verilmiş olması usul ve yasaya uygun bulunmamıştır. Kararın bu nedenle davacı eş ... yönünden bozulması gerekmiştir.

 

Özdağ Hukuk & Danışmanlık Bürosu uzman avukatları ile izmir sigorta avukatı alanlarında ve diğer özel durumlara ilişkin alanlarda müvekkillerine etkin hukuki danışmanlık ve dava takibi hizmeti sunmaktadır. Yukarıda kısaca belirttiğimiz açıklamalardan sonra bize ulaşmak isterseniz Whatsapp için Tıklayın veya müvekkil hattımız olan 0544 424 84 67 numaralı telefonumuzdan ulaşabilirsiniz.

Bu İnternet Sitesi içeriğinde yer alan tüm eserler (yazı, resim, görüntü, vb.) Avukat Aybüke Özdağ'a ait olup 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu kapsamında korunmaktadır. Bu hakları ihlal eden kişiler, 5846 sayılı Fikir ve Sanat eserleri Kanunu ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda yer alan hukuki ve cezai yaptırımlara tabi olur. Avukat Aybüke Özdağ, ilgili yasal işlem başlatma hakkına sahiptir.

Bu Makaleyi Paylaş

Yorum

Hukuki konuda danışmanlığa ihtiyacınız mı var? (H.içi 09:00 - 18:00)