• info@aybukeozdag.com.tr
  • 0544 424 8467
News Photo

EYT ( Emeklilikte Yaşa Takılanlar ) Resmi Gazete'de Yayımlanarak Yürürlüğe Girdi

TBMM'de kabul edilen EYT ( Emeklilikte Yaşa Takılanlar ) yasa teklifi, "7438 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" başlığı ile 03.03.2023 tarih 32121 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Resmi Gazete'de yayımlanan karar aşağıdaki gibidir:

KANUN

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU İLE

375 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR KANUN

 

Kanun No. 7438

Kabul Tarihi: 1/3/2023

MADDE 1- 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 95- Bu maddenin yürürlük tarihinden sonra aylık bağlanması için talepte bulunanlardan 506 sayılı Kanunun geçici 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (B) bendi, 1479 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinin ikinci fıkrası, 2925 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (B) bendi ve 5434 sayılı Kanunun geçici 205 inci maddesi hükümlerine göre yaşlılık veya emekli aylığı bağlanacak olanlar, söz konusu hükümlerde yaş dışındaki diğer şartları taşımaları halinde yaşlılık veya emekli aylığından yararlanırlar. Bu fıkra esas alınarak geriye dönük herhangi bir ödeme yapılmaz ve geriye dönük hak talep edilemez.

Birinci fıkra kapsamında yaşlılık veya emekli aylığı talebinde bulunarak ilk defa yaşlılık veya emekli aylığı bağlananlardan, yaşlılık veya emekli aylığı talebi nedeniyle işten ayrılış bildirgesi verilenlerin işten ayrılış tarihini takip eden 30 gün içerisinde en son çalışılan özel sektör işyerinde sosyal güvenlik destek primine tabi çalışmaya başlamaları halinde, sosyal güvenlik destek primine tabi çalışılmaya başlandığı tarihten itibaren bu Kanunun geçici 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen sosyal güvenlik destek primi işveren hissesinin beş puanlık kısmına isabet eden tutar Hazinece karşılanır. Sosyal güvenlik destek primi işveren hissesi indiriminden yararlanılan sigortalının işten ayrılması halinde, söz konusu sigortalıdan dolayı bu indirimden tekrar yararlanılamaz. Bu fıkrada yer alan indirimden, bu Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde yer alan diğer şartlar sağlanmak kaydıyla yararlanılır. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlık ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından müştereken belirlenir.”

MADDE 2- 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 23 üncü maddesinin beşinci fıkrasının ikinci cümlesi ile geçici 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının dördüncü cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

2/3/2023

 

EYT DÜZENLEMESİ KİMLERİ KAPSIYOR?

EYT düzenlemesiyle 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olup kadınlarda 20, erkeklerde 25 yıl sigortalılık süresini tamamlayanlar emekli olabilecek.

Emekli olabilmek için işe başlama tarihine göre 5 bin ile 5 bin 975 gün arasında değişen prim günü şartını da tamamlamak gerekiyor.

EYT BAŞVURUSU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

EYT başvuru süreci ilgili düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlanması ile birlikte başlayacaktır. 

Emeklilik şartlarını yerine getirenler, EYT başvurularını süre sınırı olmaksızın SGK ve E-Devlet üzerinden yapabileceklerdir. 

KİMLER EYT  DÜZENLEMESİ İLE EMEKLİ OLABİLİR?

EYT düzenlemesiyle 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olup kadınlarda 20, erkeklerde 25 yıl sigortalılık süresini tamamlayanlar emekli olabilecek. Emekli olabilmek için işe başlama tarihine göre 5 bin ile 5 bin 975 gün arasında değişen prim günü şartını da tamamlamak gerekiyor.

EYT prim gün sayısı ve sigortalılık süreleri aşağıdaki gibidir:

EYT prim gün sayısı ve sigortalılık süresi

 

EYT Başvuru Süreci:

• Çalışmayanlar sadece emeklilik başvurusu yaparak işlemlerini başlatabilecekler

• Çalışan EYT'liler için ise birkaç aşamalı bir başvuru süreci gerçekleşecek

• Emeklilik başvurusu yapmak isteyen çalışan EYT'liler öncelikli olarak işyerlerinden çıkış belgesi alacaklar

• Bu belge ile emeklilik müracaatlarını gerçekleştirecekler

• Daha sonra emeklilik kararının ardından tüm EYT'liler ve emekliler istedikleri bir işyerinde çalışabilecek

• Çalışan emeklilerin maaşlarında herhangi bir kesinti olmayacak. Burada tek istisna memur olmakta

• Emekli olduktan sonra bir kamu kurumunda çalışanların emekli maaşları kesiliyor

• Diğer emekliler hem çalıştıkları işyerlerinden hem de SGK'dan maaş alabiliyor

 

EYT Başvurusu Nasıl Yapılır?

• e-Devlet'e giriş yapılır.

• Gelir, Aylık, Ödenek Talep Belgesinin Verilmesi bölümüne giriş yapılır.

• SGK'dan emeklilik için 4A, Bağkurdan emeklilik için 4B seçilip "Başvur" tıklanır.

• Karşınıza çıkacak olan bilgilerin doldurulmasından sonra "İleri" butonuna basılır.

• Başvur'a tıklanır.

• Ekrana gelecek "Başvurunuz alınmıştır" yazısından sonra işlem tamamlanmıştır demektir.

 

 

Özdağ Hukuk & Danışmanlık Bürosu uzman avukatları olarak listelenen alanlarda ve İzmir İşçi Avukatı alanlarında ve diğer özel durumlara ilişkin alanlarda müvekkillerine etkin hukuki danışmanlık ve dava takibi hizmeti sunmaktadır. Yukarıda kısaca belirttiğimiz açıklamalardan sonra bize ulaşmak isterseniz Whatsapp için Tıklayın veya müvekkil hattımız olan 0544 424 84 67  numaralı telefonumuzdan ulaşabilirsiniz.

Bu İnternet Sitesi içeriğinde yer alan tüm eserler (yazı, resim, görüntü, vb.) Avukat Aybüke Özdağ'a ait olup 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu kapsamında korunmaktadır. Bu hakları ihlal eden kişiler, 5846 sayılı Fikir ve Sanat eserleri Kanunu ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda yer alan hukuki ve cezai yaptırımlara tabi olur. Avukat Aybüke Özdağ, ilgili yasal işlem başlatma hakkına sahiptir.

 

Bu Makaleyi Paylaş

Yorum

Hukuki konuda danışmanlığa ihtiyacınız mı var? (H.içi 09:00 - 18:00)