• info@aybukeozdag.com.tr
  • 0544 424 8467
Blog Photo

CMK (CEZA MUHAKEMESİ KANUNU) GEREĞİNCE GÖREVLENDİRİLEN MÜDAFİ VE VEKİLLERE YAPILACAK ÖDEMELERE İLİŞKİN 2024 YILI TARİFESİ

CMK (Ceza Muhakemesi Kanunu) gereğince görevlendirilen müdafi ve vekillere yapılacak ödemelere ilişkin 2024 yılı tarifesi 13.01.2024 tarih 32428 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

Blog Photo

2024 YILI UZLAŞTIRMACI ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

Adalet Bakanlığının "2024 Yılı Uzlaştırmacı Asgari Ücret Tarifesi" 31.12.2023 tarih 32416 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Blog Photo

TÜFE (TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ) ARALIK 2023

Ocak 2023 çatılı işyerleri ve konutlarda kira artış oranı belli oldu. Aralık 2023'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) 12 aylık ortalama %53,86 oldu. Açıklanan Tüfe ise %64,77'tür.

Blog Photo

Ticari mal ve hizmet tedarikinde uygulanan temerrüt faizi yükseltildi

Temerrüt Faiz Oranı 2024 I Ticari işletmeler arasındaki mal ve hizmet tedarikinde uygulanacak temerrüt faiz oranını yüzde 48'e çıkardı.

Blog Photo

Reeskont ve Avans İşlemlerine Uygulanacak Faiz Oranları Yeniden Belirlendi

Bankamızca, vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık %43,25, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık %44,22 olarak tespit edilmiştir.

Blog Photo

Davalarda Uygulanan Parasal Sınırlar 2024

25.11.2023 tarih 32380 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğü giren Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2024 yılında davalarda uygulanacak parasal sınırlar belirlenmiştir.

Blog Photo

Tüketici Hakem Heyeti'ne Başvurularda Parasal Sınır Artırıldı

Tüketici Hakem Heyeti'ne başvuru sınırı 01.01.2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 104.000 (yüzdört bin) TL'ye çıkarıldı.

Blog Photo

TÜFE (TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ) KASIM 2023

Kasım 2023'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) 12 aylık ortalama %53,40 oldu. Açıklanan Tüfe ise %61,98'tür.

Blog Photo

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi 2023/12826 E., 2023/15495 K.

Bakanlıklara bağlı işyerlerinde hizmet alım sözleşmesi kapsamında çalışmaktayken 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (696 sayılı KHK) hükümlerine göre sürekli işçi kadrosuna geçen işçinin geçiş sırasında düzenlenen sözleşmesinde ücretin sadece asgari ücretin belli bir oranda fazlası yahut geçiş öncesindeki hizmet alım sözleşmesinde öngörülen ücret veya bu ücretin katları olarak belirtilmesi hâlinde, bu ücretin işçinin kadroya geçiş aşamasındaki ilk ücreti olduğu, taraflar arasında sonraki dönemler yönünden işverenin ücret artışı yapmakla yükümlü olduğu anlaşılır.

Blog Photo

ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLERDE ASGARİ SERMAYE TUTARLARI ARTIRILDI

25/11/2023 tarihli ve 32380 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 7887 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca, 01 Ocak 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, Anonim ve Limited şirketlerin Türk Ticaret Kanunu'nda düzenlenen en az sermaye tutarları artırılmıştır.

Hukuki konuda danışmanlığa ihtiyacınız mı var? (H.içi 09:00 - 18:00)